เงินบาทแข็ง บาทอ่อน เกี่ยวอะไรกับเรา ? …

บทความโดย อาจารย์ธนสิทธิ์  ปังสมบูรณ์สุข

 

 

 

          ในเวลานี้หลายๆคนคงได้ยินการพูดถึงค่าเงินแข็งค่าเงินอ่อนกันมาพอสมควร ทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมถึงสามาเหตุของเงินบาทแข็งในครั้งนี้ด้วย แล้วการเคลื่อนไหวของค่าเงินเกี่ยวอะไรกับเรา ส่งผลยังไงต่อความเป็นอยู่เรา หลายๆคนถึงให้ความสนใจในเรื่องนี้

               แต่ก่อนอื่นเลยเชื่อว่ามีหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจว่า ค่าเงินบาทแข็ง บาทอ่อนคืออะไร ?

ค่าเงินแข็งค่า อ่อนค่า เป็นการเปรียบเทียบสกุลเงินระหว่าง 2 สกุลเงิน ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ค่าเงินของประเทศตนเอง เปรียบเทียบกับค่าเงินของสหรัฐอเมริกา นั่นก็คือ เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากในปัจจุบันสกุลเงินเงินดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นสกุลเงินกลางที่ใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายกันทั่วโลก ทีนี้คำว่าค่าเงินแข็งค่า อ่อนค่านั่นอยู่ที่เราจะมองฝั่งไหน แต่โดยปกติแล้วเราจะมองค่าเงินประเทศเราเองและคิดเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ แต่วันนี้ผมขอยกตัวเองเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆครับ


มุมมองด้านเงินบาท
(BAHT)

BAHT/USD

คือ เราต้องใช้เงินสกุลบาทเท่าไหร่ จึงจะสามารถแลกเงินดอลลาร์ได้ 1 USD

ค่าเงินบาทแข็งค่า

35 BAHT/1 USD -> 30 BAHT/1 USD

แบบนี้เราเรียกว่าเงินบาทแข็งค่า เดิม เราใช้เงิน 35 BAHT เพื่อแลก 1 USD

แต่ในปัจจุบันเราใช้เงินเพียง 30 BAHT เท่านั้น ก็สามารถแลก 1 USD


ค่าเงินบาทอ่อนค่า

35 BAHT/1 USD -> 40 BAHT/1 USD

แบบนี้เราเรียกว่าเงินบาทอ่อนค่า เดิม เราใช้เงิน 35 BAHT เพื่อแลก 1 USD

แต่ในปัจจุบันเราใช้เงินถึง 40 BAHT จึงจะสามารถแลก 1 USD

 

เมื่อเราทราบแล้วว่าค่าเงินแข็งค่า อ่อนค่าคืออะไร แล้วอะไรละที่ทำให้ค่าเงินแข็งค่าอ่อนค่า ?

          ผมอยากให้มองเงินเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งครับ ซึ่งตามหลัก Demand  Supply นั้น เมื่อสินค้าชนิดหนึ่งมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคาหรือมูลค่ามากขึ้นไปด้วย ในทางกลับกันหากสินค้านั้น ไม่มีคนต้องการแล้วหรือความต้องการลดลง ก็จะส่งผลให้ราคาหรือมูลค่าลดลง

ค่าเงินที่แข็งค่า ผลมาจาก Demand เงินสกุลนั้นเพิ่มสูงขึ้นและ มากกว่า Supply ของสกุลนั้น

ค่าเงินที่อ่อนค่า ผลมาจาก Demand เงินสกุลนั้นลดลงและ น้อยกว่า Supply ของสกุลนั้น

          ปัจจัยหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงนี้ คือ การไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต่างชาติเอาเงินเข้ามาแล้วจึงส่งผลต่อค่าเงินแข็งค่า อ่อนค่า ก็เพราะว่าเวลาต่างชาติเอาเงินเข้ามาลงทุนในประเทศ จะต้องแลกสกุลเงินของประเทศนั้นก่อน ที่นี้ก็คือเงินบาท เมื่อเกิดการไหลเข้าของเงินจากต่างประเทศมาก ๆ ก็จะส่งผลต่อ Demand เงินสกุลนั้นเพิ่มสูงขึ้น ค่าเงินบาทจึงแข็งค่าตามไปด้วย

          แต่ความจริงแล้วยังมีอีกหลายๆปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงิน เช่น การเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ การนำเข้าส่งออก ดุลการค้า อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

 

ค่าเงินแข็งค่า อ่อนค่า เกี่ยวกับใครบ้าง ใครที่ได้รับผลกระทบ ?

1.ธุรกิจนำเข้า- ส่งออก     

        ธุรกิจที่นำเข้า ส่งออก น่าจะเป็นลำดับแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้จำเป็นต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลักในการซื้อขายสินค้า ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท

เงินบาทแข็งค่า

เกิดผลดีต่อผู้นำเข้า เนื่องจากใช้จำนวนเงินน้อยลงในการซื้อสินค้า

เช่น        เดิม ใช้เงิน 35 BAHT เพื่อแลก 1 USD ในการซื้อสินค้า

             ปัจจุบัน ใช้เงินเพียง 30 BAHT เท่านั้น เพื่อแลก 1 USD ในการซื้อสินค้า

เกิดผลเสียต่อผู้ส่งออก เนื่องจากได้จำนวนเงินน้อยลงในการซื้อสินค้า

เช่น        เดิม ขายสินค้าได้เงิน 1 USD นำมาแลกได้ 35 BAHT

             ปัจจุบัน ขายสินค้าได้เงิน 1 USD นำมาแลกได้ 30 BAHT

เงินบาทอ่อนค่า จะเป็นในทิศทางตรงกันข้าม เกิดผลเสียต่อผู้นำเข้าและเกิดผลดีต่อผู้ส่งออก

2.การท่องเที่ยว

          การเปลี่ยนแปลงค่าเงินจะส่งผลต่อการท่องเที่ยว คือ เมื่อเงินบาทแข็งค่า การเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศก็จะต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้น เพราะปริมาณเงินเท่าเดิม สามารถแลกเงินบาทได้น้อยลง ในทางกลับกันหากต้องการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศจะใช้ต้นทุนน้อยลง

3.ราคาสินค้า

         สำหรับข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเรามากที่สุด เพราะ มันส่งผลต่อเงินในกระเป๋าเราโดยตรง ซึ่งอาจจะสงสัยว่าเงินบาทแข็งค่า อ่อนค่า แล้วเกี่ยวอะไรกับเงินในกระเป๋าเรา ถ้าเราไม่แลกเงิน ? เกี่ยวข้องแน่นอนครับ ถึงแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแบบการไปแลกเงิน แต่เมื่อเงินบาทแข็งค่า อ่อนค่า ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท แล้วเมื่อบริษัทต้นทุนสูงขึ้น ส่วนหนึ่งก็จะถูกผลักภาระมาให้ผู้บริโภคอย่างเราๆ ผ่านค่าสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง

4.การลงทุน

          เงินบาทแข็งค่า  จะได้ประโยชน์กับผู้ที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากใช้เงินน้อยลงในการลงทุน ขณะเดียวกันจะเสียประโยชน์หากต้องการนำเงินแลกกลับมายังสกุลเงินในประเทศ

          มุมของนักลงทุนต่างชาติที่นำเงินมาลงทุนในประเทศก็จะได้รับผลเสียจากเงินบาทแข็งค่าด้วย แต่เมื่อไหร่ก็ตามนักลงทุนต่างชาตินำเงินกลับประเทศหากแลกกลับพร้อมๆกันในปริมาณมากๆ จะทำให้ Supply ของสกุลเงินนั้นเริ่มกลับมามากกว่า Demand ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินกลับมา อ่อนค่า

 

         นี่ก็เป็นสาเหตุ ปัจจัยของการเคลื่อนไหวค่าเงินในส่วนหนึ่ง ซึ่งเราจะเห็นจะได้ว่า เงินบาทแข็ง บาทอ่อน ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเลย เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทราบสาเหตุปัจจัยการเคลื่อนไหวของค่าเงินแล้ว ก็จะทำให้เราสามารถวางแผนจัดการการดำเนินชีวิตของเรา การลงทุน รวมถึงการหารายได้จากการเคลื่อนไหวของค่าเงินได้อีกด้วย