3 เคล็ดลับเลือกหุ้นปันผลให้ได้กำไร
บทความโดย อ. ภัทรธร ช่อวิชิต

 


          ฤดูการของการเลือกลงทุนในหุ้นปันผล ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดอยู่ใช้สบายๆ ไม่เน้นเรื่องของส่วนต่างราคามากนัก แต่จุดสำคัญคือต้องเลือกหุ้นให้ถูกตัวด้วย เพราะถ้าเลือกผิดตัว ราคาหุ้นเริ่มลดลงๆ ปันผลน้อยลงเรื่อยๆ กลายเป็นผลตอบแทนที่คิดว่าจะได้กลับไม่ได้ การเลือกหุ้นปันผลต้องดูอะไรบ้างมาดูกันครับ

1.ธุรกิจต้องไม่ใช่ช่วงขาลง
          หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมขาลงให้นักลงทุนตัดทิ้งออกไปก่อน เนื่องจากธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นขาลงมีแนวโน้มที่จะจ่ายปันผลน้อยลงไปด้วย เนื่องจากธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง หลายบริษัทที่แข่งขันไม่ได้ก็เริ่มล้มหายตายจากไป ปันผลก็ไม่ได้แถมยังเสียเงินต้นอีกด้วย

2.บริษัทต้องมีการเติบโต
          บริษัทที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ผลประกอบการเติบโตขึ้นสิ่งที่นักลงทุนได้รับคือเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นทุกปี และยังได้ประโยชน์จากส่วนต่างราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย จุดสังเกตในงบการเงินคือ สินทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกปี รายได้และกำไรเติบโต มี ROE ROA ทีสูงและสม่ำเสมอ ถ้าเจองบการเงินแบบนี้เมื่อไรให้สบายใจได้ว่าเจอของดีเข้าให้แล้ว

3.ธุรกิจต้องมีกระแสเงินสด
          บริษัทที่ดีต้องจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดที่กิจการทำมาหาได้ จุดสังเกตในงบการเงินคือ ในงบกระแสเงินสด ส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจะต้องมีค่าเป็นบวกและมากกว่ากำไร แสดงว่าบริษัทที่เราสนใจมีกำไรที่มีคุณภาพ หลายบริษัทที่มีกำไรแต่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นลบ แสดงว่าเงินปันผลที่นำมาจ่ายมาจากการกู้ยืม หรือขายสินทรัพย์มาจ่าย ในระยะยาวบริษัทเหล่านี้จะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว

          จะเห็นว่าการลงทุนหุ้นปันผลให้ได้ผลตอบแทนที่ดีนั้นต้องมีการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่มองแค่อัตราปันผลจ่ายเพียงอย่างเดียว ต้องเลือกบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ งบการเงินต้องแกร่งและอัตราส่วนทางการเงินสม่ำเสมอ

 

หลักสูตรแนะนำ โดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต

แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ : http://efinschool.efinancethai.com/index.php/courses/learn-investors/185-vi02?ref=knowledge

ประเมินมูลค่าหุ้น มองเป้าเป็นเห็นกำไร : http://efinschool.efinancethai.com/index.php/courses/learn-investors/184-vi03?ref=knowledge