เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ถือหุ้น บทความโดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต  

 เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ถือหุ้น บทความโดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต  
        ผู้ใหญ่มักบอกว่า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ดูนางให้ดูแม่ การวิเคราะห์หุ้นก็เช่นกัน พื้นฐานหุ้นเป็นอย่างไรก็มักจะดึงดูด
คนประเภทนั้นเข้ามาถือหุ้น ดังนั้นการวิเคราะห์ว่าคนกลุ่มไหนเข้ามาเก็บหุ้น และแต่ละคนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
จะทำให้เราสามารถต่อจิ๊กซอในการวิเคราะห์หุ้นได้สนุกขึ้น

          สำหรับการวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นทาง EFIN ได้เตรียมเครื่องมือไว้อยู่ที่ StockFocus ไปที่ ผู้ถือหุ้น ใส่ชื่อหุ้นและ
เลือกวันปิดสมุดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ต้องการ เราก็จะเห็นว่าหุ้นตัวนี้มีใครถืออยู่บ้าง และเมื่อกดที่ชื่อหุ้นก็จะรู้ว่า
คนคนนั้นถือหุ้นอะไรบ้าง จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่า ผู้ถือหุ้นคนนี้เข้าถือหุ้นตัวไหนบ้าง จากการดูหุ้นหลายๆตัว
ผู้ถือหุ้นมักจะมีความเกี่ยวโยงกัน ถ้าถือหุ้นตัวนี้มักจะถือหุ้นอีกตัวด้วย ให้เราเข้าไปดูผลประกอบการของหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
กลุ่มนี้ถือ เราก็พอที่จะทราบได้ว่าพฤติกรรมแนวโน้มของราคาหุ้นจะเป็นอย่างไร ถ้ากลุ่มนี้ชอบถือหุ้นแรงๆ ทิศทาง
ราคาหุ้นที่คนกลุ่มนี้ถือมักจะมีแนวโน้มผันผวนสูง เป็นความชอบของนักลงทุนกลุ่มนี้

          นอกจากนั้นถ้านักลงทุนมีเวลาว่างมากพอสามารถนำชื่อผู้ถือหุ้นสามารถนำไปค้นใน Google ต่อได้อีกว่า
ประวัติเคยทำอะไรมา เรียนจบจากที่ไหน มีผลงานอะไรบ้าง แต่จากที่เคยวิเคราะห์มาหลายๆตัวพบว่าประวัติผู้ถือหุ้น
ที่ถือหุ้นจำนวนไม่มากจะไม่ค่อยมีนัยสำคัญอะไรกับทิศทางผลประกอบการเท่าไรนัก เพราะส่วนใหญ่มักเป็นการลงทุน
แบบทั่วไปไม่ได้เสียงมากพอที่จะส่งกรรมการของกลุ่มตัวเองเข้ามาดูแลกิจการ และกำหนดทิศทางการบริหาร
ของบริษัทได้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ว่าอย่างไรก็ว่าตามกัน          ดังนั้น หุ้นที่ต้องระวังคือหุ้นที่ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นตัวเป็นตน ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยๆ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่
ถือเยอะที่สุดถือไม่เกิน 5% และดูผลประกอบการย้อนหลังไม่ค่อยมีกำไร ผู้บริหารมักจะไม่ค่อยบริหารงาน
ให้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเท่าไรนัก มองผู้ถือหุ้นเป็นตู้ ATM อยากได้เงินเมื่อไรก็เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนมาใช้
เคยมีกรณีศึกษาหลายๆบริษัทที่เรียกเพิ่มทุนมาหลายครั้งนำเงินไปซื้อที่ดินเปล่าๆแล้วก็ไม่ได้พัฒนาอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

         จุดอ่อนของการวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นคือ รายชื่อที่เห็นไม่ใช่รายชื่อล่าสุด เป็นชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้น
เกิน 0.5% ณ วันปิดสมุดผู้ถือหุ้นเช่นวันประชุมผู้สามัญและวิสามัญถือหุ้น (XM) วันจ่ายปันผล(XD) วันเพิ่มทุน (XR)
นักลงทุนเหล่านั้นอาจมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ และวันพรุ่งนี้อาจจะขายไปหมดแล้วก็ได้ เมื่อปิดสมุดบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นอีกรอบก็จะไม่มีรายชื่อนักลงทุนเหล่านั้นอยู่แล้วก็เป็นไปได้

         โดยสรุป จะเห็นว่าการวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นจะทำให้เห็นภาพของคร่าวๆของความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้น
ลักษณะคนที่เข้ามาถือหุ้น และดูได้อีกว่าผู้บริหารจะบริหารงานแบบเอาใจผู้ถือหุ้นหรือไม่ เป็นจิ๊กซอชิ้นหนึ่ง
ช่วยให้เห็นภาพของกิจการได้ชัดเจนขึ้นได้