ตี Fibo ตามคลื่น Elliott Wave
บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง

          หากนักลงทุนได้เคยอ่านหนังสือที่อ.จิม จิณณะ สินส่ง ได้เขียนไว้เรื่อง “ดูกราฟเป็น เห็นกำไร” จะพบว่าในหนังสือเล่มนั้นได้อธิบายการใช้งาน Fibonacci อย่างละเอียด ซึ่งหลักการต่างๆ ในหนังสือเล่มนั้น ยังคงใช้งานได้ดี และมีประสิทธิผล ในการหาการย่อ/rebound ของหุ้น หรือการหาราคาเป้าหมาย แต่หากนักลงทุนมีความรู้ในเรื่อง Elliott Wave ด้วย นักลงทุนจะสามารถใช้ Fibonacci ได้แม่นยำขึ้น วันนี้เรามาเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของ Elliott Wave และการใช้ Fibonacci ตามคลื่นต่างๆรูปที่ 01 Elliott Wave

การใช้งาน Fibonacci Retracement
          Fibonacci Retracement โดยนัยยะตามความหมายของเครื่องมือ หมายถึงการหาทิศทางที่ “สวนทิศทางหลัก”
                    ถ้าคลื่นทิศทางหลัก คือขึ้น – Retrace ก็หมายถึง “การย่อ”
                    ถ้าคลื่นทิศทางหลัก คือลง – Retrace ก็หมายถึง “การเด้ง หรือ rebound”
          ดังนั้นจากรูปด้านบน โครงสร้างพื้นฐานของ Elliott Wave เราจะใช้ Fibonacci Retracement ในการหาการย่อของคลื่น 2, 4 และหาการเด้งหรือ Rebound ของคลื่น b การวางตำแหน่ง จะเป็นดังนี้


รูปที่ 02 การหาการย่อของคลื่น 2 : ลาก Fibonacci Retracement จากจุดปลายคลื่น C ของ Elliott Wave ชุดก่อนหน้า หรือต้นคลื่น 1 ไปหาปลายคลื่น 1


รูปที่ 03 การหาการย่อของคลื่น 4 : ลาก Fibonacci Retracement จากปลายคลื่น 2 ไปหาปลายคลื่น 3


รูปที่ 04 การหาการ Rebound ของคลื่น b : ลาก Fibonacci Retracement จากปลายคลื่น 5 ไปหาปลายคลื่น a

การใช้งาน Fibonacci Projections
          Fibonacci Projections โดยนัยยะตามความหมายของเครื่องมือ หมายถึง การหาทิศทางที่ “ไปข้างหน้า”
                   ถ้าทิศทางข้างหน้า คือขึ้น – Projections ก็หมายถึง “เป้าหมายในทางขึ้น”
                   ถ้าทิศทางข้างหน้า คือลง – Projections ก็หมายถึง “เป้าหมายในการลง”
          ดังนั้นจากรูปด้านบน โครงสร้างพื้นฐานของ Elliott Wave เราจะใช้ Fibonacci Projections ในการหาเป้าหมายของคลื่น 3, 5 และคลื่น c การวางตำแหน่ง จะเป็นดังนี้


รูปที่ 05 
การหาเป้าหมายของคลื่น 3 : ลาก Fibonacci Projections จากปลายคลื่น C ไปหาปลายคลื่น 1 และปลายคลื่น 2


รูปที่ 06 
การหาเป้าหมายของคลื่น 5 : ลาก Fibonacci Projections จากปลายคลื่น 2 ไปหาปลายคลื่น 3 และปลายคลื่น 4


รูปที่ 07 การหาเป้าหมายของคลื่น C : ลาก Fibonacci Projections จากปลายคลื่น 5 ไปหาปลายคลื่น a และปลายคลื่น b

          ทั้งนี้ในทฤษฎี Elliott Wave การหาเป้าหมายนั้นจะมีองค์ประกอบของความเป็นคลื่นยืด เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดย เป้าหมายของคลื่น 3 “มัก”จะเป็น 1.618 หรือ 161.8% เมื่อเราวัดหาคลื่น 3 ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติของคลื่นยืด หรือที่หลายคนมักจะหาจังหวะเข้ามาเทรดที่คลื่น 3 นั่นเอง แต่หากคลื่น 3 ยาวมากๆ หรือเกิน 161.8% จะมีเป้าหมายถัดไปที่ 261.8%
          เป้าหมายของคลื่น 5 ในกรณีที่คลื่น 3 เป็นคลื่นยืดไปแล้ว เป้าหมายของคลื่น 5 จะยาวเท่าไรก็ได้ โดยส่วนมากจะจบที่ 100% หากต่ำกว่านี้ คลื่น 1 หรือ 3 อาจจะเป็นคลื่นที่ยืดมาก จนคลื่น 5 หดตัว เป้าหมายของคลื่น C จะเป็นที่ 100% หรือ 161.8%

          ทั้งนี้ในมุมของ Elliott Wave ยังมีกติกายิบย่อยในการใช้ Fibonacci อยู่อีกหลายส่วน ไว้บทความหน้าจะมาขยายความให้ต่อไป หรือหากต้องการเรียนแบบทันที สำหรับนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสายเก็งกำไร หรือสายลงทุน อ.จิม มีคอร์สใหม่แนะนำคือ คอร์ส Workshop แกะรอยคลื่น Elliott wave ซึ่งเป็นคลาสที่มีเกณฑ์ซื้อขายทรงพลังของ Elliott wave สามารถกินคำใหญ่ในคลื่น 1,3,5 พิสูจน์จากศิษย์ ที่มีผลลัพธ์ที่ดีในการนำระบบไปใช้งาน สนใจสมัครเรียนแบบ Online สมัครคลิก


 

หลักสูตรการสอนที่ efinSchool
โดย อ.จิณณะ สินส่ง
          Workshop แกะรอยคลื่น Elliott wave 
          Hybrid Trading System
          Swing Trading
         หลักสูตรทั้งหมด