วิเคราะห์หุ้นถูกแพง ด้วย Expect Price PE (Sector)
บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

          ทาง eFin มี Indicator ออกใหม่ เป็น Indicator ในหมวดของ Fundamental ซึ่งมีความตั้งใจในการวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานผสมกับกราฟเทคนิค เพื่อเพิ่มมุมมองในการวิเคราะห์ให้หลากหลายด้านมากขึ้น
          Indicator Expect PE (Sector) เป็นการนำกำไร 4 ไตรมาสล่าสุดของหุ้นแต่ละตัว มาทำการประเมินมูลค่าว่า หาก หุ้นตัวนี้ถูกซื้อขายเท่ากับ PE ของ Sector นั้นๆ จะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ 
          ซึ่ง Indicator ตัวนี้จะอยู่ในหมวดของ Fundamental นะครับ ตามรูปนี้เลย ซึ่ง Indicator นี้ไม่สามารถใช้ได้ทุกคนนะครับ แต่อย่างน้อยเราอ่านแนวคิดให้เข้าใจ ก็มีประโยชน์ในการเลือกหุ้นพอสมควรแล้วครับ

         
          ผมจะแนะนำให้ใช้ร่วมกับกราฟ time frame quarter นะครับ หรือ ดูกราฟเป็นรายไตรมาสนั้นเองจะสอดคล้องกับ งบการเงินที่ประกาศในแต่ละไตรมาสพอดี ส่วนราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวระหว่างไตรมาส ก็เป็นธรรมชาติที่นักลงทุนจะเข้ามาคาดการณ์ไปต่างๆนานา โดยที่ยังไม่มีใครรู้ข้อมูลที่แท้จริง บวกกับเรื่องราวต่างๆ ในโลกการลงทุนก็จะส่งผลให้ราคาหุ้นผันผวนเป็นธรรมชาติของราคาหุ้น
            
          จากรูปถ้าเส้น Indicator ต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบันก็แสดงว่า หุ้นตัวนี้ ซื้อขายที่ระดับแพงกว่า Sector อยู่ Indicator ตัวนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับหุ้นทุกตัวเนื่องจาก หุ้นบางตัว บางอุตสาหกรรมก็ กำไรสลับขาดทุน ส่งผลให้การประเมินราคาจาก PE อาจจะใช้ไม่ได้กับหุ้นทุกตัว
          ถ้าเกิดกรณีนี้ผมก็จะแนะนำให้ไปใช้ Indicator Expect PBV (Sector) แทนครับ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และ ธุรกิจรับเหมาสิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ คือ ทำไม ราคาหุ้นบางตัวถูกซื้อขายที่ระดับสูงกว่าหรือต่ำกว่า PE Sector สาเหตุมาจาก 2 อย่างนะครับ
          1.เกิดจากอัตราการเติบโตของกำไรในหุ้นนั้นๆ ว่ามากกว่า หรือ น้อยกว่า ตัวอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หุ้นที่มีอัตราการเติบโตมากกว่า ก็มักจะถูกซื้อขายที่ระดับ PE สูงกว่า หุ้นที่มีอัตราการเติบโตของกำไรน้อยกว่า
          2.เกิดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นตัวนั้นว่าอนาคตจะสามารถทำกำไรเติบโตได้มากกว่าตัวอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีอีกหลายปัจจัยครับที่ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่น
          ประเด็นอยู่ที่ตรงนี้เลยครับ หากเราสามารถเลือกหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่า อุตสาหกรรมได้ แล้วยังถูกซื้อขายที่ระดับต่ำกว่า PE Sector เมื่อบริษัทนั้นสามารถคงอัตราการเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมได้ต่อเนื่องหลายไตรมาส หุ้นตัวนั้นจะได้ค่า Premium หรือ Upside ค่อนข้างจะมากนั้นเอง
          ซึ่งอันนี้แนะนำให้อ่านบทความ Indicator Trailing EPS ก่อนหน้านี้นะครับ เราจะเข้าใจมากขึ้น เพียงแต่หุ้นแบบนี้จะมีไม่มากครับ หาเจอไม่ได้ง่ายๆ แต่ถ้าหาเจอแล้วมันก็จะให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับ