พยากรณ์อนาคตหุ้นด้วย Fibonacci Time Projections
บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง

        

Fibonacci นั้นจะแบ่งออกเป็น2 สาย
          1.สาย Price คือเวลาใช้ออกมาจะได้ “แนวรับ แนวต้าน” ของราคา ว่าอยู่ตรงไหน แนวไหนเป็นแนวที่มีนัยยะ สาย Price ที่นิยมใช้ในบ้านเราได้แก่ Fibo Retracement/ Fibo Projections ซึ่งเครื่องมือพวกนี้สามารถหาแนวรับแนวต้านได้อย่างแม่นยำ รู้หมดแนวไหน น่าสนใจ แนวรับไหนห้ามหลุด แนวต้านไหนไม่น่าจะผ่าน แต่อย่าถามนะว่า “ราคาจะไปถึงแนวรับ แนวต้าน นั้นเมื่อไร?” เพราะนี่คือคำตอบของสาย Market timing

          2.Fibo Time Projections เป็นเครื่องมือสาย Market Timing คือพยายามจะคาดการณ์เหตุการณ์จุดกลับตัวในอนาคต
หลักการตีง่ายๆ รู้ 3 จุด A B C ตีได้เลย

รูปแสดงการใช้งาน Fibonacci Time Projections

วิธีการเลือก ABC

  1. ถ้านับ Elliott Wave เป็น จุด ABC ช่วงต่อคลื่น เช่น waveC -> wave1 -> wave2 เพื่อพยากรณ์จุดกลับตัวใน wave3,4 หรือ wave2->wave3->wave4 เพื่อพยากรณ์จุดกลับตัวใน wave5,A
  2. ถ้านับ Elliott Wave ไม่เป็น ให้ใช้ Fibonacci Retracement ช่วย

เช่น จากรูปเป็นภาพใหญ่ของ SET index ในรอบ 10 ปี โดยจุด C คือจุดที่เป็น Retrace 38.2% ของคลื่น AB หลังจากมาร์คจุดได้เรียบร้อยก็ลาก A->B->C ระบบจะสร้างแนว Fibonacci Time Projections ขึ้นมาให้ โดยแต่ละแนวใช้เป็นการเตือนภัยว่าอาจจะมีการกลับตัวของราคา หรือเปลี่ยน Trend ได้ในเวลาที่มีนัยยะของ Fibonacci

เกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขาย

Fibonacci ในตระกูล Time ทุกประเภท จะไม่มีเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขาย แต่จะเป็นเกณฑ์ Warning หรือการเตือนว่าอาจจะมีการกลับตัว และ/หรือ เปลี่ยน Trend ได้

วิธีการใช้งาน Fibonacci Time Projections

ไปที่เมนู Graph Tool 1

  1. เลือก icon ตระกูล Fibonacci
  2. เลือก Fibonacci Time Projections

          สำหรับนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสายเก็งกำไร หรือสายลงทุน อ.จิม มีคอร์สใหม่แนะนำคือ คอร์ส Workshop แกะรอยคลื่น Elliott wave ซึ่งในคลาส เรื่อง Fibonacci price projections/ Fibonacci Retracement เป็นเนื้อหาหนึ่งในคอร์สด้วย เรามาวัดเป้าหมายของคลื่นแต่ละคลื่นกัน พร้อมแยกแยะว่าการพักฐานแบบไหนจะนาน หรือไม่นาน ทั้งหมดนี้อยู่ใน Workshop แกะรอยคลื่น Elliott wave แบบจุใจ 2 วันเต็ม คลิก

หลักสูตรการสอนที่ efinSchool
โดย อ.จิณณะ สินส่ง
Workshop แกะรอยคลื่น Elliott wave
Hybrid Trading System
Swing Trading
หลักสูตรทั้งหมด