เป้าหมายแท้จริงของการวางแผนการเงิน
บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 

          เป้าหมายแท้จริงของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล คือต้องการดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้มีกินมีใช้หรือตายได้โดยไม่ต้องกังวลว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งเราถือว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์ความสุขในชีวิตของผู้คนในโลกทุนนิยม 

          การจะมีกินมีใช้หรือตายได้โดยไม่ต้องกังวลอนาคตนั้นไม่ได้หมายถึงการ พยายามหาเงินให้มากที่สุดแต่กลับเป็นการปรับความต้องการให้สมดุลการความสามารถในการหาและจัดสรรเงินมากกว่า ย้ำว่าไม่ใช่แค่การ หาเงิน แต่เป็นการจัดสรรเงินและ ถ้าเราไม่รู้จักความสุข จากการอิ่ม หรือ ความพอเพียงเราก็จะไม่มีทางหาความสุขจากสมดุลในชีวิตได้เช่นกัน

         กับดักของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มักเกิดจาก การแสวงหาความสุขจากการเปรียบเทียบกับผู้อื่น พวกที่ถ้ามีเหมือนคนอื่นแล้วจะมีความสุข ถ้าเรามีอันนี้เหมือนคนนี้นะเราจะมีความสุขหรือ

         ถ้ามียังไม่เหมือนคนอื่นแล้วจะเกิดความทุกข์ ทำไมคนอื่นมีเราไม่มีนะ 
         หิว ได้กินอิ่ม ก็ไม่สุข เพราะ ต้องการกินเหมือนคนอื่น
         ง่วง ได้นอนพัก ก็ไม่สุข เพราะ ต้องการนอนในสถานที่เหมือนคนอื่น

         แท้จริงแล้วการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ใครจะใช้เงินอย่างไรก็ได้ ตราบเท่าที่มันพอดีกับความสามารถในการหาและจัดสรรเงินของแต่ละคนแต่เพราะ การแสวงหาความสุขจากการเปรียบเทียบกับผู้อื่น ทำให้บางคนเผลอ ใช้เงินเกิน ความสามารถในการหาและจัดสรรเงินของตนเองครับ

         มันไม่ใช่เรื่องการที่เราไปตัดสินการใช้เงินของคนอื่นว่า เค้าใช้เงินในการซื้อของแต่ละชิ้นมากหรือน้อย เพราะ เราไม่ทราบฐานะทางการเงินของแต่ละคน รวมถึงเราไม่ทราบถึงวิธีการให้ค่าของแต่ละอย่างของแต่ละคน บางคนยอมจ่ายค่าเสียเวลาได้ไม่เท่ากัน เพราะ รายได้ต่อเวลาแต่ละคนไม่เท่ากัน เป็นต้น

         สนใจแต่ตนเอง ไม่เปรียบเทียบคนอื่น ไม่ตัดสินคนอื่น แล้วจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นครับ

หลักสูตรการสอนที่ efinSchool
โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
       สัดส่วนที่พอดี Money Management       
       ปั้นพอร์ต ทำกำไร ด้วยหุ้น Big Cap       
       กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround