วัดความแข็งแกร่งของกราฟด้วย Function CP บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง

วัดความแข็งแกร่งของกราฟด้วย Function CP
       ในมุมของการวิเคราะห์หุ้นนั้น หากนักลงทุนต้องการเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด หรืออ่อนแอกว่าตลาด
โดยเทียบเคียงออกมาเป็นกราฟ ในรูปของเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของกราฟ A เทียบกราฟ B นักลงทุนสามารถทำได้ด้วย

Function CP (Compare Graph): เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของกราฟ

วิธีการใช้งาน

       1. คลิกที่ฟังก์ชั่น CP (มุมล่างขวามือ)

               

        2. เลือกกราฟที่ต้องการเทียบ สมมติ ต้องการเปรียบเทียบ กลุ่ม Bank 4 ตัวได้แก่ SCB KBANK BBL KTB เทียบกับ
           SET Index และ $BANK (Sector Bank) สามารถเลือกจาก Symbol และ Group 

                  

         

        3. กด OK ระบบจะแสดงการเปรียบเทียบภาพดังรูปด้านล่าง

              

          

           จากรูปด้านบน นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ได้ว่า Sector Bank ($BANK) เคลื่อนไหวได้ดีพอๆกับ SET Index
โดยมี SCB นำสุดในกลุ่ม ตามด้วย KBANK ที่เคลื่อนไหวได้ดีกว่า Set index สำหรับหุ้นรั้งท้ายสุดคือ BBL และ KTB
โดยสองตัวนี้เคลื่อนไหวได้แย่กว่า SET Index 
           ในการคัดเลือกหุ้นนั้น ก็ต้องขึ้นกับกลยุทธ์ สำหรับเทรดเดอร์ อาจชอบหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด ก็ต้องให้น้ำหนัก
ไปที่ SCB และ KBANK จากนั้นก็นำไปวิเคราะห์ด้วยกราฟ และอินดิเคเตอร์อื่นๆต่อไป  
           ส่วนนักลงทุน VI อาจชอบหุ้นมวยรอง หรือหุ้นที่อ่อนแอกว่าตลาด ก็ต้องเล็งไปที่ KTB และ BBL จากนั้น
ก็ไปตรวจสอบค่าพื้นฐานต่างๆ ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ของ VI หรือไม่ต่อไป เป็นต้น

           ข้อควรระวัง : การเปรียบเทียบกราฟว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันนั้น ขึ้นกับระยะเวลาที่เลือกด้วย เช่นกราฟด้านบน
เป็นการเลือกตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 30 เมษายน 2559 หากระยะเวลาที่เลือกเปลี่ยนไป การเปรียบเทียบ
ก็จะไม่เหมือนเดิม หน้าตากราฟก็จะเปลี่ยนไป เพราะระบบจะให้ค่าที่เวลาตั้งต้นเป็น 0 เสมอ

           นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถเลือกการเปรียบเทียบค่าต่างๆได้อีกมากมาย เช่นการเปรียบเทียบสกุลเงิน
และทองคำ ดัชนีต่างประเทศทั้งอเมริกา เอเชีย และยุโรป ดัชนีชี้วัดค่าระวางเรือเพื่อดูเศรษฐกิจการค้าโลก และดัชนีนำมัน เป็นต้น

         

         

         

 สำหรับท่านใดที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมกับ อ.จิณณะ สินส่ง ติดตามได้ดังนี้
         Swing Trading    เรียนรู้ Fibo Projections เพื่อหาอัตราการย่อตัว และราคาเป้าหมายอย่างมืออาชีพ