เคล็ดลับการหาหุ้นกลุ่ม In Trend ไม่ตกกระแส

บทความโดย อ. ภัทรธร ช่อวิชิต

เคล็ดลับการหาหุ้นกลุ่ม In Trend ไม่ตกกระแส

               ที่ใดมีคนที่นั่นมีเงิน ในตลาดหุ้นเม็ดเงินจะหมุนสลับกันไปตามอุตสาหกรรมต่างๆเป็นช่วงๆ ถ้าหุ้นที่เราถือเขาไม่เล่นกันก็จะถือหุ้นแบบแห้งเหี่ยวไม่มีวอลุ่มเข้ารอว่าวันหนึ่งตลาดจะเห็นค่าบ้าง เราจะดูว่าตลาดเล่นหุ้นกลุ่มไหนกันบ้างผ่านเครื่องมือ Sector Summary กันครับ

วิธีการเรียกเครื่องมือ Sector Summary ให้เข้าไปที่ Market > Report > SET > Sector Summary

เมื่อเรียกเครื่องมือ Sector Summary แล้วจะได้เครื่องมือหน้าตาดังภาพ

               ในช่องสี่เหลี่ยมทางขวาจะมีสรุปมาให้ว่าตอนนี้ตลาดเขาเล่นหุ้นกลุ่มไหนกันบ้าง ตรงช่อง Most Active Value จะเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงๆ แสดงว่าเม็ดเงินตอนนี้ไปอยู่ใน Sector นั้น

               ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Gainer Sector Ranking จะบอกกลุ่มไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากๆในวันนี้ และ Loser Sector Ranking จะบอกว่าหุ้นกลุ่มไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงสูงสุด

               ปกติเราจะให้ความสนใจกับหุ้นที่มีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงๆ จากนั้นจึงไปส่องกราฟของแต่และ Sector ว่าแนวโน้มแต่ละ Sector จะเป็นอย่างไร เมื่อได้ Sector ที่ชอบแล้วมาเลือกหุ้นรายตัวผ่านเครื่องมือ Beta View by Sector วิธีการเข้าดูให้เลือกที่ เมนู Price > Beta View > Beta View by Sector และเลือกกลุ่มที่ชอบ

 


สมมุติว่าชอบหุ้นกลุ่ม PETRO เมื่อกดเข้าไปจะได้หน้าจอเครื่องมือดังภาพ


               ตรงเมนูทางซ้ายของเครื่องมือจะมีช่องให้เลือก Sector และให้เลือกว่าจะดูการเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบกับ SET หรือ Sector โดยปกติผมจะเลือกช่อง SET เพื่อหาหุ้นที่แข็งกว่าตลาดครับ

               แล้วตารางเราจะพบหัวตารางที่เราไม่คุ้นชื่อทั้ง Beta, Alpha, Corr Coeff, Coeff Deter ตารางนี้จะเป็นค่าคำนวณทางสถิติครับ หาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของ SET เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยจะมีความสัมพันธ์ในรูปสมการเชิงเส้น

               การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น = Alpha + (Beta x การเปลี่ยนแปลง Set)

               ค่า Alpha จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ไม่เกี่ยวกับตลาด ถ้าค่าเป็นบวกจะแสดงว่าไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงในขาขึ้น

               ค่า Beta แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลงค่ายิ่งมากแสดงว่าหุ้นตัวนั้นเปลี่ยนแปลงมากกว่าตลาด ส่วนเครื่องหมายบวกและลบแสดงถึงทิศทางความสัมพันธ์กับตลาด สมมุติตลาดขาขึ้น ถ้าชอบหุ้นแรงๆก็เลือกหุ้นที่ Beta สูงๆ แสดงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นมากกว่าตลาด แต่ถ้าตลาดขาขึ้นแต่อย่าง Short หุ้นให้เลือกหุ้นที่ Beta สูงและค่าเป็นลบ แสดงว่าตลาดขึ้นแรงแต่หุ้นที่เราสนใจจะลงแรงสวนตลาด

               สำหรับค่า Corr Coeff (R), Coeff Deter (R^2) จะแสดงว่าสมการที่ได้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดีแค่ไหน ค่ายิ่งมากยิ่งแปลว่าการเปลี่ยนแปลงของ SET มีความสัมพันธ์กับหุ้นตัวนั้นมาก แต่ถ้าค่าน้อยๆแสดงว่าหุ้นตัวนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองสูงการเปลี่ยนแปลงของราคาไม่ขึ้นกับตลาด

               ด้วยเครื่องมือของ efin เพียงเท่านี้เราก็สามารถเลือกหุ้นที่อยู่ใน Sector ที่ตลาดเล่นกันได้แล้ว ร่ำรวยในการลงทุนทุกท่านครับ

 

สำหรับท่านที่สนใจหลักสูตร

การวิเคราะห์งบการเงิน http://efinschool.efinancethai.com/index.php/courses/learn-investors/185-vi02.html

และการประเมินมูลค่าหุ้น http://efinschool.efinancethai.com/index.php/courses/learn-investors/184-vi03.html

สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าตารางอบรมของ efin school ได้ครับ http://efinschool.efinancethai.com/index.php/course-us/schedule.html