รายได้ไม่สำคัญเท่าเงินเหลือ

อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 

 

ค่านิยมการใช้ขีวิตในปัจจุบันเช่น ท่องเที่ยว ใช้ของหรูหรา ส่งผลให้คนบางกลุ่มที่มีรายได้น้อยเทียบกับค่าใช้จ่าย ไม่เพียงพอ เริ่มมีสุขภาพทางการเงินไม่ดี เพราะ ใช้จ่ายเกินฐานะทางการเงินตนเอง

 

ค่านิยมการใช้ขีวิตในปัจจุบันเช่น ท่องเที่ยว ใช้ของหรูหรา ส่งผลให้คนบางกลุ่มที่มีรายได้น้อยเทียบกับค่าใช้จ่าย ไม่เพียงพอ เริ่มมีสุขภาพทางการเงินไม่ดี เพราะ ใช้จ่ายเกินฐานะทางการเงินตนเอง

เรื่องหนึ่งที่ผมมักได้ยินบ่อยๆ และสังเกตเห็นกับตัวก็คือ แต่ก่อนบางคนรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน เงินพอใช้จ่าย แต่ปัจจุบัน รายได้ 50,000 บาทต่อเดือน ไม่พอใช้จ่าย ส่วนหนึ่งเกิดจากข้าวของแพงขึ้นตามเงินเฟ้อ ก็ส่วนหนึ่งครับ แต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นกับตนเอง มักจะเป็น ค่าใช้จ่ายที่มันหลากหลายมากขึ้น ในอดีตเราไม่เคยใช้ระดับนี้

ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นเครื่องสำอางค์ แต่ก่อนใช้อีกราคาหนึ่ง ปัจจุบันใช้อีกราคาหนึ่ง ซึ่งแพงกว่าเดิม หรือ จะบอกว่าเราแต่ละคนเพิ่มมาตราฐานการใช้ชีวิตตามรายได้ไปด้วยส่วนหนึ่ง

ซึ่งมาตราฐานชีวิตนี้ เพิ่มได้ถ้าสุดท้ายแล้วเรายังมีเงินเหลือเพียงพอ ผมคิดว่าบางคนอาจจะต้องไม่ติดกับดักการเปรียบเทียบชีวิตเรากับชีวิตคนอื่น จนบางครั้งเราเผลอไปใช้มาตราฐานชีวิตเดียวกับคนอื่น โดยที่ฐานะทางการเงินเรายังไม่พร้อม ซึ่งสุดท้ายจะนำมาซึ่งปัญหาทางการเงินได้