การใช้งาน Indicator Accumulative Swing Index  บทความโดย อ. ลริตา เติมประชุม

 

การใช้งาน Indicator Accumulative Swing Index

 

 

 

                        

ดัชนี Accumulation Swing Index เป็นผลรวมของดัชนี Swing Index โดยดัชนี Accumulation Swing Index

 indicator ตัวนี้เป็นดัชนีแบบง่ายๆใช้เพื่อบ่งบอกความผันผวนต่างๆ ที่มีรูปแบบการผันผวนคล้ายกับการเปลี่ยนแปลงราคา

โดยมีหลักการในการนำ ราคาเปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด และราคาปิด จะเป็นเส้นสมมุติที่จะแทนตลาดของจริง”

ใช้เพื่อหาราคาจริงของหุ้น โดยการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของราคาปัจจุบัน และราคาก่อนหน้านั้น 

หาค่าได้แล้วเราก็เอาอัตราส่วน ของ Swing ไปทำแบบสะสมจะได้เป็น Indicator  Accumulation Swing Index 

                           

Accumulation Swing Index มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแนงโน้ม จะแสดงให้เห็นตำแหน่งของตลาดของจริงซึ่งมีการรวมผลของราคาเข้าไปด้วย

 แนวโน้มทิศทางราคาจะถูก วาด แสดงออกมาบนตัว indicator นี้ และสามารถนำไปเปรียบเทียบกับ level ระดับต่างๆ บนกราฟได้ สำหรับผู้ที่รู้วิธีการวัดระดับ level ที่สำคัญๆ ของเส้นทิศทางแนวโน้ม  สามารถบ่งชี้การเกิดการทะลุของราคาผ่านเส้น trendline ได้ หรือเส้นค่าเฉลี่ย SMAV (50)

ถ้า  Accumulative Swing  มีค่า > SMAV (50) เชื่อว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น

ถ้า Accumulative Swing มีค่า < SMAV (50) เชื่อว่าจะเป็นแนวโน้มขาลง

 

แต่การเกิดการทะลุผ่านเส้น trendline หรือ SMAV (50)  indicator ไม่ได้ยืนยันว่า  จะต้องเกิดการทะลุผ่านเส้น trendline หรือ SMAV (50) บนกราฟราคาเสมอไป 

เนื่องจาก ในการวิเคราะห์หาแนวโน้มราคา ราคาปิดในแต่ละวันจะถูกนำมาใช้และมีความสำคัญมากกว่าตัวอื่นๆ

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาในระหว่างวันจึงไม่ได้ส่งผลกระทบไปยังตัวดัชนีของ indicator นี้มากเท่าไร"นั่นเองค่ะ

 

                    ในการวิเคราะห์หาทิศทางแนวโน้มของราคา ทางที่ดีควรจะใช้ Accumulation Swing Index ควบคู่ไปกับ SMA(50) indicator

ซึ่งเป็นเส้นสัญญาณชนิดหนึ่ง จุดตัดที่เกิดขึ้นจากการที่เส้น Indicator ตัดผ่านเส้น SMA ในทิศทางขึ้นหรือทิศทางลง

แต่ก็ขึ้นอยู่กับการ SMAV อาจจะปรับเป็นค่า 70-75 ไหม เพื่อให้เข้ากับหุ้นไทย เพราะตามตำรายังเป็นของเมืองนอกอยู่นะคะ