การใช้งาน Indicator Advance/Decline Line Breadth บทความโดย อ. ลริตา เติมประชุม

 

       การใช้งาน Indicator Advance / Decline Line Breath (ADLINEB) เป็น indicator ที่เอาไว้ดู กลุ่ม Index ก็คือการนำหุ้นมารวมกันเป็นกลุ่มยกตัวอย่างเช่น set 50 ,set100,sector ,industry  ต่างๆ หากนำไปดูกับหุ้นรายตัวจะดูไม่ได้  ลักษณะการดูตามสูตร เช่นเราดู sectorFOOD ก็เป็นการดู เปอร์เซ็นต์ของหุ้นแดง และคุณเขียวว่าช่วงที่เราต้องการดูข้อมูลมีเปอร์เซ็นต์หุ้นเขียวมากกว่าหรือเปอร์เซ็นต์หุ้นแดงมากกว่า ด้วยการใช้งานอินดิเคเตอร์เราจะใช้งานร่วมกับเส้น Vline โดยให้ตั้งค่าเส้น Vline ให้เป็นค่า 0.5 

      ลักษณะการดูเราจะสามารถดูได้ดังนี้

      ถ้า indicator   มีค่า>เส้น 0.5 แสดงว่าใน sectorFOOD มีหุ้นเขียวมากกว่าหุ้นแดงหรือมีหุ้นขึ้นมากกว่าหุ้นลง

      ถ้า indicator   มีค่า<เส้น 0.5 แสดงว่าใน sectorFOOD มีหุ้นแดงมากกว่าหุ้นเขียวหรือมีหุ้นลงมากกว่าหุ้นขึ้น

      แต่ค่าตามสูตรจะไม่นับหุ้น สีเหลือง เพราะหุ้นสีเหลืองคือราคาเท่าเดิมเราก็จะตัดมันสีเหลืองทิ้ง ตามสูตรจะรับเฉพาะหุ้นสีแดงและสีเขียว

     ตามจริงมันคือการดูความหมายเชิงลึกเพราะใน Index บ้านเรามันจะเกิดจากการถ่วงน้ำหนักตามขนาดของหุ้นถ้าพูดตามภาษาเทคนิคก็คือ ถ่วงน้ำหนัก ตาม market cap ทีนี้ถ้าหุ้นตัวไหนที่มี market cap ใหญ่ใหญ่หรือเยอะ เวลามันขึ้นราคามันขึ้นนิดเดียว index จะขึ้นเยอะ แต่สำหรับหุ้นบางตัวลง ลงแรงกว่าเยอะ แต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีผล แต่อินดิเคตอร์ตัวนี้เค้าจะให้น้ำหนักสำหรับหุ้นทุกตัวเท่ากันมันก็จะเป็นข้อดีของ อินดิเคตอร์ตัวนี้เราจะเห็นในบางกรณีที่ราคาหุ้นมันอาจจะทำ ราคา new high  เหลือราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อินดิเคตอร์ยังต่ำกว่า 0.5 จริงๆแล้วในกรณีที่ราคาหุ้นครั้งนี้ขึ้นก็จริงแต่สถานการณ์ยังแย่อยู่สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม indicator ได้โดย คลิกที่นี่