การใช้งาน Indicator Cumulative Volume Index บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

 

การใช้งาน Indicator Cumulative Volume Index  บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

               Indicator Cumulative Volume Index  หรือ CVI มีสูตรการคำนวณ   โดยใช้ Volume มาคำนวณ      
lastCVI + (Adv - Dec)  
หรือ ให้เข้าใจง่ายๆคือ (จำนวนหุ้นก่อนหน้า +(จำนวนหุ้นเขียว-หุ้นแดง)) 
แต่ Indicator CVI ยังมีข้อเสียอยู่ จากที่ดูตามสูตรคือ จะนำเฉพาะ Volume มาคำนวณ

ยกตัวอย่างเช่น
               ถ้าเราจะซื้อหุ้นที่ราคา 1 บาท กับซื้อหุ้นที่ราคา 100 บาท จำนวนหุ้นก็ไม่เท่ากัน สูตรนี้จะมีปัญหาเพราะว่า
มันใช้ Volume  
จริงๆแล้วต้องใช้ Value มากกว่า เพราะจริงๆแล้วเงินมันอาจจะอยู่ในหุ้นเขียวมากกว่าหุ้นแดง
ถ้าหุ้นส่วนใหญ่ราคาถูก แต่เราดันไปซื้อเยอะๆ
ก็เลยทำให้สูตรนี้ยังมีวิธีคิดที่ผิดอยู่

ประโยชน์
                ถ้าเราเชื่อว่าหุ้นจะขึ้น และเราเชื่อว่า volume แทน value ได้ แสดงว่าหุ้นมันน่าจะถัวเฉลี่ยกันไปเอง 
เวลาที่เราเจอกราฟที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น พร้อมทั้ง CVI สูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดี
เป็นสัญญาณที่แข็งแรง 
เพราะราคาขึ้นครั้งนี้มี จำนวนหุ้นที่เป็นสีเขียวมากขึ้นด้วย

                ถ้าราคาหุ้นลง พร้อมทั้ง CVI ลดลง ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลงที่แข็งแรง  
ขาลงในครั้งนี้มีปริมาณหุ้นแดงมากกว่า ทำให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และถ้าราคาหุ้น กับ CVI ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน
เราก็เชื่อว่าการขึ้นหรือลง
ครั้งนั้นไม่แข็งแรง แต่ในความเป็นจริงindicator CVI ก็ยังมีแนวคิดที่ผิดพลาดอยู่


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  
            รับชมรายการทาง  Youtube Channel  คลิก efinancethaiTV
            ติดตาม Facebook Face Page ที่  efinschool 
            ใกล้ชิดกว่าใครกับ  Line ที่ @efin   แล้วพบกันนะคะ ย่างก้าวที่ยั้งยืนของการลงทุน