การใช้งาน Indicator Detrended Price Oscillator (DPO) บทความโดย อ.ลริตา  เติมประชุม

 

การใช้งาน Indicator Detrended Price Oscillator (DPO)

 

 

          Detrended Price Oscillator (DPO) แสดงแนวโน้มของราคา เพื่อที่ผู้ลงทุนได้ทราบถึงวัฎจักรของราคา

หากเราสังเกต Detrended Price Oscillator (DPO) ดีๆจะไม่พบการคำนวนมาถึงแท่งปัจจุบันนั้นโดย concept แล้ว DPO

จะเป็นการ compare ราคาย้อนหลัง กับราคาเฉลี่ยปัจจุบัน 

           แนะนำการตั้งค่า DPO ให้มีค่า เท่ากับ 20 ซึ่งมีเทคนิคการ shift  ขยับข้อมูลไปขข้างหน้าหรือย้อนไปข้างหลัง

แต่ในกรณีของ DPO จะใช้การขยับข้อมูลย้อนไปข้างหลัง เหตุผลที่ขยับข้อมูลไปด้านหลังคือ ต้องการลบไบแอดที่เกิดจากการชะลอตัว

หรือหมดแรงในปัจจุบัน

          เวลาที่เราเห็นหุ้นราคาปรับตัวลงในปัจจุบันจริงๆแล้วมันอาจจไม่ลงก็ได้เราจะเห็นว่าปัจจุบัน ราคาหุ้นมันจะลง แต่ DPO ยัง > 0

มันจะช่วยหน่วงเวลาว่าเห้ย.....!!!ถึงแม้ราคาปัจจุบันลงแล้ว แต่ DPO ตัวนี้ยังไม่ลงนะ มันก็จะทำให้ช้าลง พยายามจะไม่เอาข้อมูลปัจจุบันมาตัดสินใจ

เพราะเรามีความเชื่อว่าข้อมูลปัจจุบันมันอาจจะหลอกลวงก็ได้เลยเป็นเหตุให้เค้า shift ข้อมูลไปด้านหลังเพราะเชื่อว่าปัจจุบันมันเร็วเกินไป

ใช้หลักคล้ายๆกับการหน่วงเวลา และเน้นการหาแนวโน้มเป็นหลัก  

 

สามารถดูไฟล์วิดีโอเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่