การใช้งาน Indicator FT บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

 

                            การใช้งาน indicator FT เป็น indicator ที่ช่วยคาดการณ์แนวโน้ม โดย FT มีสูตรที่ยากอยู่พอตัว พยายามจะทำให้มันเกิดการ smooth นอกจากนี้ FT ยังเป็น indicator ที่สามารถดูสัญญาณซื้อขายได้ด้วยแต่ FT ก็จะไม่ได้ส่งสัญญาณซื้อ- ขายที่ถี่มากนัก ไม่เหมือนพวกกลุ่ม fast stochastic ที่จะส่งสัญญาณบ่อย ๆ ก็คือ FT จะดัดแปลงสูตรให้ดีขึ้น เราจะเห็นว่าเส้นของ FT จะค่อนข้างสวย ไม่เหวี่ยงตามระดับราคามากนัก เนื่องจากมันเป็น indicator สายตามแนวโน้ม

 

การดูสัญญาณซื้อขายจาก FT

FT  จะบอกสัญญาณซื้อเมื่อ  =  เส้น signal > FT และยังบอกว่าหุ้นนั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้น

FT  จะบอกสัญญาณขายเมื่อ  =  เส้น signal < FT และยังบอกว่าหุ้นนั้นเป็นแนวโน้มขาลง

 

หากเราลองสังเกตเราจะเห็นว่าเวลาที่ FT ส่งสัญญาณซื้อขาย ก็จะส่งทั้งที่เวลาเส้นมันตัดกันแล้วเกิดสัญญาณอยู่ด้านบน หรือเวลาที่หุ้นแพงนั่นเอง ไม่ได้บอกให้ซื้อตอนที่เกิดจุดกลับตัวเพียงอย่างเดียว นักลงทุนเลยประยุกต์ใช้ร่วมกับ indicator สายคาดการณ์จุดกลับตัว อย่างเช่น CCI เพื่อเป็นการณ์คอนเฟิร์มขาซื้อเพิ่มเติมค่ะ

ช่วยยืนยันขาซื้อ จะซื้อเมื่อ  (signal > FT),(CCI < OSL-75) ส่วนขาขายใช้เงื่อนไขเดิม (signal < FT)

***หมายเหตุ ต้องมีการปรับค่า CCI จากค่าเดิม 100 และ -100 ให้เปลี่ยนเป็น 75และ -75 แทนค่ะ

 

สามารถดู วิดีโอเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่