การใช้งาน Indicator Keltner Channel
บทความโดย อ. ลริตา เติมประชุม

 

การใช้งาน Indicator Keltner channel

 

 

               Keltner Channel   คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สามารถช่วยให้เรามองเห็นกรอบการเคลื่อนไหวของราคา และสามารถใช้กำหนดแนวโน้มของราคา
โดยถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ความผันผวนของราคาหุ้น

               Keltner Channel   เป็น Indicator ที่พยายามหากรอบราคาหุ้นมันเคลื่อนที่หรือเหวี่ยงตัว ซึ่งหน้าตาและการใช้งานจะคล้ายกันกับ Bollinger band
แตกต่างกันตรงสูตรการคำนวน โดย Bollinger band จะใช้ค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการคำนวน แต่ Keltner Channel   จะใช้ค่า average true range ในรอบ 10 วันมาทำเป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็ คูณ 2 เข้าไป ก็จะได้เส้นที่เป็น ขอบบน (Top) และ ขอบล่าง (Bottom) ส่วนเส้นตรงกลางก็เป็น เส้นค่าเฉลี่ย

ลักษณะการดูแนวโน้ม

  •  ถ้าราคาต่ำกว่าเส้นกลางแต่ไม่ถึงขอบล่างเราก็เชื่อว่าหุ้นยังเหวี่ยงลงได้อีก
  •  ถ้าราคาสูงกว่าเส้นกลางแต่ไม่ถึงขอบบนเราก็เชื่อว่าหุ้นยังเหวี่ยงขึ้นได้อีก

การประยุกต์ใช้เป็นสัญญาน ซื้อ - ขาย

                           ถ้าราคาหุ้นเกินขอบล่างเราเชื่อว่าหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะว่าหุ้นมันลงเร็วเกินไปหรือหมดพลังในการลงแล้ว ต้องเฝ้าระวังสัญญานการกลับทิศทางของราคาหุ้นเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น กลับมาอยู่ในกรอบแล้วมีโอกาสขึ้น ได้อีกจนกว่ามันจะเกินเส้นกลางขึ้นไป อาจจะประยุกต์ใช้จุดนี้เป็นสัญญาน ซื้อ

                       ในขณะเดียวกัน ถ้าเกิดว่าราคาหุ้นมันขึ้นเกินขอบบนเราเชื่อว่าหุ้นน่าจะปรับตัวลดลง เพราะว่าหุ้นมันขึ้นเร็วเกินไปและจะหมดพลังในการขึ้นแล้ว ต้องเฝ้าระวังสัญญานการกลับทิศทางของราคาหุ้นเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง กลับมาอยู่ในกรอบ จนกว่ามันจะเกินเส้นกลางลงไป อาจจะประยุกต์ใช้จุดนี้เป็นสัญญาน ขาย

**ข้อควรระวัง** เวลาราคาหุ้นออกนอกกรอบเช่นกรอบบน นักลงทุนส่วนใหญ่จะคิดว่าออกนอกกรอบบนแล้วมันจะต้องลง จริงจริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องลง มันอาจจะเบรคแล้วไปต่อก็ได้ คนที่ขายส่วนใหญ่ตรงนี้มักจะขายหมูหรือขายแล้วขึ้นได้อีก

สามารถติดตามเทปวิดีโอการใช้งาน Indicator Keltner Channel เพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่