การใช้งาน Indicator Negative Volume บทความโดย อ. ลริตา เติมประชุม

Negative Volume เป็น Indicator ที่เอาไว้ใช้ confirm ขาขึ้นที่แข็งแรง เน้นหุ้นที่มีสภาพคล่องจับจังหวะซื้อขายโดยมีสไตล์เล่นรอบ
Negative Volume ตามทฤษฎีแล้วจะใช้งานร่วมกับ SMAV200 เพื่อดูแนวโน้มและจุดซื้อขายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

 

ลักษณะการดู Negative Volume


NEGV > SMAV200 เป็นแนวโน้มขาขึ้น

เป็นสัญญาณซื้อทางด้านกราฟเทคนิค


หรือหากต้องการเทียบเฉพาะ Pattern ของราคาก็สามารถเปรียบเทียบได้โดยสังเกตุว่าหากราคาปรับตัว ลดลง แต่ NEGV เพิ่มขึ้น ยืนอยู่เหนือเส้น SMAV 200  ก็สามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อ

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แนะนำให้ใช้งานร่วมกับ Indicator positive Volume ที่ต้องใช้ SMAV200 เช่นเดียวกัน


POST < SMAV200 เป็นสัญญาณขายทางด้านกราฟเทคนิค


:ซื้อที่สัญญาณ Negative ขายที่สัญญาณ Positive

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไฟล์ วีดีโอได้โดย คลิกที่นี่