การใช้งาน Indicator On balance Volume OBV บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

 

การใช้งาน  Indicator OBV Volume

Indicator OBV Volumeเป็น indicator ที่เอา Volume มาคำนวณ

สูตรการคำนวณคือ

ถ้าราคาปิด สูงกว่า แท่งก่อนหน้า จะนำเอา Volume ในวันนั้นไปบวกเพิ่มเป็นค่าสะสม เข้ากับเมื่อวาน

หากเราสังเกตุ ราคาเพิ่มขึ้น พร้อมกับ Volume ที่เยอะ OBV ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะ


ถ้าราคาปิด ต่ำกว่า แท่งก่อนหน้า จะนำเอา Volume ในวันนั้นหักออกจากค่าสะสม ของเมื่อวาน

หากเกิดว่าราคาลงเยอะแต่ Volume ที่น้อย OBV ก็จะลดลงน้อย

หลักการดู OBV คือ ดู Volume รวม จริง ๆ จะเหมาะกับหุ้นที่มีสภาพคล่องไม่สม่ำเสมอ คำว่าไม่สม่ำเสมอคือ วันดีคืนดีเกิดมีการเทรดเยอะ แล้วก็กลับไปเทรดน้อย

สลับกันไปมา

ไม่เหมาะสม กับการดูในหุ้นทีมีสภาพคล่องสูง พวกหุ้นตัวใหญ่ set 50 , ptt  เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดวิดีโอเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่