การใช้งาน Indicator Percent of Fluctuation [.PFLUCT] บทความโดย  อ. ลริตา เติมประชุม

การใช้งาน Indicator %Fluct  

Indicator Percent of Fluctuation [.PFLUCT] ความผันผวนขึ้นๆลงๆ เปอร์เซ็นของราคาต่ำสุด และราคาสูงสุด
มีที่มาจากสูตร

                

ระยะทางที่ราคาเหวี่ยง เหวี่ยงเป็นกี่% ของราคาเฉลี่ย เราต้องการหาอัตราการเหวี่ยงตัว
การเหวี่ยงมากหรือเหวี่ยงน้อย หลักการSwingคล้ายกับ Indicator ในกลุ่ม Stochastics
เพราะเราต้องการได้หุ้นที่มี การเหวี่ยงตัว Dynamic

                   

การเหวี่ยงควรเป็นเท่าไหร่ถึงจะดี  มุมมองของนักลงทุนแต่ละท่านก็ไม่เท่ากัน
คนคิดค้น%Fluct ขึ้นมาเพื่อต้องการรู้ว่า จากระยะ High ถึง Low คิดเป็นกี่% ของราคาเฉลี่ย 

           ถ้าหุ้นเหวี่ยงตัวมาก High , Low กว้าง % จะมาก
           ถ้าหุ้นเหวี่ยงตัวน้อย High , Low แคบ % จะน้อย

High , Low กว้าง เรามีความเชื่อว่า แท่งเทียนแท่งถัดไปมันจะกว้างขึ้นอีกเพื่อเก็งกำไร
เพราะฉะนั้น เราต้องหาความรู้เพิ่มเติม จากการดูสถิติที่ผ่านมา เพื่อหาจุดที่มันเหวี่ยง
แล้วทายแท่งเทียนแท่งถัดไป เพื่อเก็งกำไรก่อนเหวี่ยง

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่