การใช้งาน Indicator Positive Volume บทความโดย อ. ลริตา เติมประชุม

การใช้งาน Indicator Positive Volume

        นิยมใช้ดูการสะสมของหุ้น เพราะเราเชื่อว่าถ้าราคาหุ้นขึ้น volume ขึ้น แสดงว่าดี  นิยมประยุกต์ใช้งานกับ
เส้นค่าเฉลี่ย SMAV200 วัน ถ้าเกิดว่า Indicator positive Volum
ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
แสดงว่าหุ้นกำลังจะเปลี่ยนเทรนด์ เป็นขาขึ้น จะใช้ดูรอบที่ค่อนข้างใหญ่

 

วิธีการสังเกตุ
         ถ้าราคาเพิ่มขึ้น volume เพิ่มขึ้น ดี
         ถ้าราคาลดลง volume ลดลง ไม่ดี

เพราะคนที่คิดค้นเชื่อว่า เวลาที่รายใหญ่ซื้อหุ้น ในปริมาณ volume มากๆ ราคาก็จะพุ่ง แสดงให้เห็นถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่
positive volume มากกว่า เส้นค่าเฉลี่ย หรือยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันของตัวมันเอง แสดงว่าหุ้นกำลังจะขึ้นแล้ว

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่