สูตรลับ Indicator บทความโดย อ.สันทัด วัฒนายน

" Indicator เป็นเหมือนเครื่องเตือนภัยสำหรับนักลงทุน "

          ผมมักจะถามนักลงทุนที่มาเรียนกับผมว่า “เมื่อ Indicator ตัวนึงสั่งให้ ซื้อ อีกตัวสั่งให้ ขาย เราจะทำอย่างไร?” นักลงทุนส่วนหนึ่งตอบไม่ได้ อีกส่วนหนึ่งบอกเลือกเชื่อ Indicator ที่เขาสนใจ … ผมถามต่อว่า เราเลือกเชื่อตามที่เราอยาก จะ Action ใช่ไหม? เช่น เราอยากจะ ซื้อ เราก็เลือกเชื่อ Indicator ที่ส่งสัญญาณ ซื้อ หรือ เราอยากจะขาย เราก็เลือกเชื่อ Indicator ที่ส่งสัญญาณ ขาย ออกมา นั่นเอง และยิ่งเราใส่ Indicator มากเท่าไหร่ เราก็จะตัดสินใจยากมากขึ้นเท่านั้น

          จากบทความ “แนวคิด “การเก็งกำไร” อ.กาย” ผมได้เขียนถึงแนวคิดและขั้นตอนการเข้าเก็งกำไรว่า “การซื้อขายนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบการเก็งกำไร เท่านั้น!!” เราจำเป็นจะต้องมีเกณฑ์การเลือก และการกรองหุ้นก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนการซื้อขาย แต่ถ้านักลงทุนยังสนใจแต่การหา Indicator ที่ส่งสัญญาณซื้อขายให้มีความถูกต้องแม่นยำที่สุด โดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์ หรือปัจจัยอื่นๆ ในการเข้าเก็งกำไรเลย นั่นอาจจะเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องนัก วันนี้ผมจึงขอนำเสนอแนวคิดในการเลือกใช้งาน Indicator เพื่อเข้าเก็งกำไร และต้องขออกตัวก่อนนะครับว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดส่วนตัวจากประสบการณ์ของผมเท่านั้น

แนวคิด “การเลือก Indicator เพื่อเข้าเก็งกำไร” สไตล์ SwinginG Trader

  • Indicator ในความคิดของผมนั้นเป็นเพียงแค่เครื่องเตือนภัยเพื่อให้เราสังเกตความผิดปกติต่างๆ ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเอง เพราะ Indicator นำข้อมูลทางด้านตัวเลขต่างๆ มาประมวลผลเป็นภาพ Graphic ให้เราแปลความหมายได้ง่ายขึ้น โดยผมขอแบ่ง Indicator ออกเป็น 3 ประเภทง่ายๆ ดังนี
  • Indicator ที่ใช้วิเคราะห์ Index & Sector: ใช้เตือนภาพรวมตลาดว่าตอนที่เราจะเข้าเก็งกำไรนั้น เรามีโอกาสถูกมากกว่าผิด หรือ ผิดมากกว่าถูก
  • Indicator ที่ใช้เป็นเกณฑ์การเลือกตัวหุ้นเข้าเก็งกำไร: ใช้เตือนว่าเราเลือกตัวหุ้นเข้าเก็งกำไรได้ถูกต้องไหม
  • Indicator ที่ใช้จับจังหวะในการซื้อ / ขาย: ใช้เตือนว่าเราควรซื้อ ถือ ขาย หรือ รอโอกาสในการเก็งกำไร

ตัวอย่าง Indicator ที่ใช้วิเคราะห์ Index & Sector

ตัวอย่าง Indicator ที่ใช้เป็นเกณฑ์การเลือกตัวหุ้นเข้าเก็งกำไร

  

ตัวอย่าง Indicator ที่ใช้จับจังหวะในการซื้อ / ขาย

          หุ้นเก็งกำไรที่ผมยกตัวอย่างมานั้นเพียงหุ้นที่เข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์เลือกหุ้นของผมเท่านั้น ไม่ได้ให้นักลงทุนเข้าลงทุนแต่อย่างใด และหุ้นนั้นผ่านเกณฑ์ซื้อมาแล้วทำให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

          นี่เป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นในการเลือกใช้ Indicator สำหรับการเข้าเก็งกำไรสไตล์ อ.กาย เท่านั้น นักลงทุนจะต้องแยกแยะให้ออกก่อนว่า  Indicator ตัวไหนใช้ทำอะไร สำหรับใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยค่ะ