การใช้งาน Indicator TRIX บทความโดย อ. ลริตา เติมประชุม

 

 

 

 

  Indicator Trix เป็น indicator ที่ใช้หลักการของเส้นค่าเฉลี่ย สูตรการคำนวนจะคล้ายกับ Exponancal นักลงทุนบางท่านก็เรียกว่า ทริปเปิล เพราะว่าเป็นการทำ สูตร Exponancal ซ้อนกัน 3 ชั้น เพื่อให้ได้ค่า ที่ smooth มากยิ่งขึ้นindicator trix มีหน้าที่ในการบอกเทรน บอกจุดกลับตัว 

 

โดยการใช้งาน ต้องใส่ เส้น Vline เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้มองภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

หาก TRIX มีค่า มากกว่า Vline แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น

หาก TRIX มีค่า น้อยกว่า Vline แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง

 

  และยังสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ indicator ประเภทอื่นได้ ยกตัวอย่างเช่น SMAV (14) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ซื้อขาย ลํกษณะการดูเพิ่มเติมจะคล้ายๆกับ MACD เลยค่ะ

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่