การใช้งาน Indicator Variable Index Dynamic Average (VIDYA) บความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

 

การใช้งาน Indicator Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

 

 

จริง ๆ แล้ว Indicator Variable Index Dynamic Average (VIDYA) ก็ใช้หลักการเส้นค่าเฉลี่ย EMAV

ซึ่งมีการเหวดน้ำหนักตามช่วงเวลา มาผสมกับ สมูทแฟคเตอร์ เพื่อลดการเหวี่ยงทำให้ค่ามันสมูทขึ้น 

หลังจากที่เราได้ค่า VIDYA แล้วซึ่งเรามีความเชื่อว่ามันเป็นค่ากลางของราคา แต่วัตถุประสงค์ของ

Indicator Variable Index Dynamic Average (VIDYA) จะไม่เหมือน indicator ตัวอื่นเพราะถ้าเราสังเกตเส้นอื่น

มันก็จะเป็นตัวแทนของหลายๆแท่ง ยกตัวอย่างเช่น SMAV แต่ Indicator Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

จะเป็นตัวแทนของราคานั้น ๆ แสดงว่าถ้าเราจะเอาตัว Indicator Variable Index Dynamic Average (VIDYA) ไปใช้จริงๆแล้ว

เราก็ควรใช้ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นตัวแทนภาพรวม เช่น SMAV (14) มันคือตัวแทนของราคาในรอบ 14 วัน

แต่ VIDYA มันคือตัวแทนราคาในแต่ละแท่งแต่สูตร VIDYA ก็จะรวมช่วยเวลาอื่นมาด้วย

การประยุกต์ใช้

ปกติเราจะเอาเส้นประเภทเดียวกัน ตัดกัน เราก็เอาเส้น VIDYA ผสมกับเส้นค่าเฉลี่ยปกติทั่วไปอะไรก็ได้

วิธีการมองก็จะเหมือนเส้นค่าเฉลี่ย

เมื่อ VIDYA > เส้นค่าเฉลี่ย เราก็มีความเชื่อว่าราคาหุ้นจะขึ้นได้อีกหรือใช้เป็นสัญญาณ ซื้อ

เมื่อ VIDYA < เส้นค่าเฉลี่ย เราก็มีความเชื่อว่าราคาหุ้นจะลงได้อีกหรือใช้เป็นสัญญาณ ขาย

เราจะเห็นว่าเมื่อราคามีความผันผวนเยอะๆ เส้น VIDYA จะไม่ผันผวนตามราคาทำให้สามารถลดสัญญาณรบกวน

ในการซื้อขายได้มากขึ้นมันก็คือวัตถุประสงค์ของ Indicator Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

 

สามารถติดตามรายละเอียดเป็นไฟล์วิดีโอได้โดย คลิกที่นี่