การใช้งาน Indicator Volume Oscillator บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

 

การใช้งาน Indicator Volume Oscillator

Volume Oscillator 

    เป็น indicator ที่ต้องการดูการเพิ่มขึ้นของ volume ว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นแบบไหน สามารถใช้ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของปริมาณการซื้อขายสองอันเพื่อที่จะหาว่าแนวโน้มปริมาณการซื้อขายเพิ่มหรือลด

การประยุกต์ใช้งาน 

     ประยุกต์ใช้งานร่วมกับเส้น Vline หรือ Value Line เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและใช้เปรียบเทียบเมื่อค่า Volume Oscillator มีค่ามากกว่าศูนย์
นั้นหมายความว่าค่าเฉลี่ยปริมาณการซื้อขายระยะสั้น มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณการซื้อขายระยะยาว ซึ่งนั้นหมายความปริมาณการซื้อขายระยะสั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มากกว่าแนวโน้มปริมาณการซื้อขายระยะยาว

การดูเส้นแนวโน้ม Indicator

    ปริมาณซื้อขายมีหลายทาง หนึ่งในนั้นก็คือเชื่อกันว่า ราคาที่สูงขึ้น จะต้องควบคู่ไปกับ ปริมาณซื้อขายที่มากขึ้น ด้วย กราฟแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง ในกรณีที่ indicator ปรับตัวลดลง แสดงว่า volume มันค่อยๆลดลง ราคาที่ลดลงจะต้องควบคู่ไปกับปริมาณซื้อขายที่ลดลง กราฟแสดงถึงแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนในกรณีที่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน

ยกตัวอย่าง เช่น 

ถ้า ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น indicator ปรับตัวลดลง  ราคาปรับตัวลดลง indicator ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณเตือนว่า volume มันแผ่ว อนาคตอาจจะย่อตัวหรือชะลอตัวในแนวโน้ม ขาขึ้น หรือในขณะที่ราคาสูงขึ้น หมายถึงตลาดมีสัญญาณของความอ่อนแอแล้ว

 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง youtube ได้โดย คลิกที่นี่