การใช้งาน Indicator VROC บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

 

เป็นอินดิเคตอร์สำหรับเลือกตัวหุ้น ลักษณะการแสดงผลของเซนอินดิเคตอร์ จะเป็นค่า% คอนเซบของเส้นอินดิเคตอร์มันก็จะสื่อถึงพลังในการขึ้นลงของราคา

สามารถปรับค่าเส้น VROC จาก 14 เป็นค่า 5 ความหมายคือ หากเราใช้กราฟรายวัน แสดงว่า ค่า VROC มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันคิดเป็นกี่ %

เราสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับเส้น vline ให้ทำการปรับค่า vline จาก 0 เป็น 300 เราจะเห็นภาพชัดขึ้น

 

  ในช่วงที่อินดิเคตอร์ < เส้น vline เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าราคาของหุ้นก็จะซึมซึมไม่ค่อยไปไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นราคาหุ้นมันลงแต่อินดิเคตอร์ > เส้น vline ก็จะสะท้อนถึงภาพที่ไม่ดีหรือไม่น่าเชื่อถือนัก

 

  แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นราคาหุ้นมันขึ้นและอินดิเคตอร์ > เส้น vline ส่วนใหญ่หุ้นก็มีโอกาสขึ้นมากกว่าลง ราคายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแสดงว่ากราฟมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงแล้ว ในสัญญาณทางกราฟเทคนิคหุ้นอาจจะยังขึ้นได้อีกคือมีพลังในการขึ้นนั่นเอง

 

 

 ความเหมาะสมในการใช้งาน อินดิเคตอร์ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่มีคนเล่นกัน แล้วอยู่ดีดีกลับมาเล่นกันคือไม่ใช่หุ้นที่มีสภาพคล่องทุกวัน

หากเรานำอินดิเคตอร์ตัวนี้ไปใช้งานกับหุ้น BBL ,PPT อาจจะไม่ค่อยเหมาะสม