การใช้งาน Indicator ZIGZAG บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

การใช้งาน Indicator ZIGZAG 

indicator zigzag เป็น indicator ใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการมองรูปร่างราคาหุ้นไม่ออก เมื่อเราใช้งานเส้น indicator zigzag แล้วจะทำให้เรามองภาพได้ดียิ่งขึ้น

ว่าปัจจุบันหุ้นมัน zigzag ขึ้น , ลง หรือ sideway  และ indicator zigzag ยังสามารถประยุกต์ใช้งานกับ indicator อื่นๆได้ดียิ่งขึ้น

 

สูตรการคำนวน

      indicator ZIGZAG จะใช้ราคา CLOSE มาคำนวนค่า โดยมีค่าเริ่มต้น คือ 10 

10 ของค่า indicator เริ่มต้นหมายถึงราคา CLOSE เปลี่ยนแปลงไป 10 % แล้วเปลี่ยนรูปร่าง 

จากค่าเริ่มต้น (10) ในครั้งแรกทำให้เรามองภาพการ Zigzag ยังไม่ออก เนื่องจาก Indicator ZIGZAG 

เป็น Indicator ที่ใช้กับการดูค่าเงิน โดยค่าเงินมีความผันผวนค่อนข้างสูง %เปอร์เซ็น การเปลี่ยนแปลงจึงสูง

แต่พอนำมาใช้ในหุ้น ไทย การที่ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงไป 10% ค่อนข้างนานและต้องใช้เวลา 

นักลงทุนที่ใช้งานจึงต้องปรับค่า ให้ตรงกับราคาหุ้นตัวที่ดูอยู่ ให้เหมาะสม ยกตัวอย่างตาม VDO คือลองปรับเป็น 2%

นักลงทุนจะเริ่มเห็นภาพของการ ZIGZAG ว่าในขณะนั้นหุ้นกำลัง ZIGZAG ไปในทิศทางใด 

    แต่การเปลี่ยนแปลงค่า % ของ indicator ZIGZAG นักลงทุนต้องเข้าใจว่า ถูกคำนวนจากราคา CLOSE เพราะการแสดงผล

อาจจะทำให้นักลงทุน สับสนได้

 

การแสดงผล

     การแสดงผลของ Indicator ZIGZAG ถึงแม้ว่าตามสูตรจะคำนวนจากราคา CLOSE แต่จะวาดเกาะที่ ราคา HIGH และ LOW ดังภาพ

                

 

สามารถติดตามไฟล์ VDO ได้โดย คลิกที่นี่