Moving Average Envelop (.ENV)
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

 

Moving Average Envelop (.ENV)
     Envelope จะบอกขอบเขตสูงสุดต่ำสุดของช่วงการซื้อขายของหุ้น สัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นไปถึงจุดสูงสุดของกรอบ ในขณะที่สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นไปถึงจุดต่ำสุดของกรอบ การกำหนดตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุดเพื่อใช้ให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับการแกว่งตัวของหุ้น (ยิ่งมีการแกว่งตัวมากเท่าไหรเราก็จะเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้มากขึ้นตาม)

การคำนวณ 
     Moving Average Envelopes นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา อย่างแรกต้องเลือกเส้น SMA เลือกจำนวนช่วงเวลา เช่น 10 วันต่อมาเลือก % สำหรับกรอบ เส้น SMA 10 พร้อมกับ shift 0.03 % นั้นจะแสดงเส้น 2 เส้น : 
Upper Envelope: 10 day SMA + (10 day SMA x 0.03) 
Lower Envelope: 10 day SMA - (10 day SMA x 0.03)

              
วิธีการใช้งาน
     การดูจุดซื้อขายจาก Moving Average Envelop (.ENV)
ถ้าราคา > เส้นกลาง จะยังไม่ซื้อ ต้องรอให้ราคา > เส้นบนสุด แสดงว่าเป็นสัญญาณซื้อ
ถ้าราคา < เส้นกลาง จะยังไม่ขาย ต้องรอให้ราคา < เส้นล่างสุด แสดงว่าเป็นสัญญาณขาย
วัตถุประสงค์ ก็คือ ต้องการหน่วงสัญญาณให้มันช้าลงไปอีกโดยวิธีการเส้นคู่ขนาน จากเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเอง


การตั้งค่าบนโปรแกรม
     พิมจุด .ENV ในช่อง symbol
     คลิกขวาเลือก Indicator Properties
           เลือก Panel 0 ปรับค่า Moving Average Envelop
           เลือก Periods คือจำนวนช่วงเวลาที่ต้องการ
           เลือก Shift คือ % สำหรับกรอบบนและล่าง