หาราคาสะบัดด้วย PROC
บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง

 


          ในมุมของเทรดเดอร์นั้น หลายสำนักมีความพยายามที่จะหาจุดกลับตัวของราคา เพื่อที่จะ “เข้าซื้อให้ได้ในจุดที่ต่ำ และขายให้ได้ในจุดที่สูง” ซึ่งวิธีการหาจุดกลับตัวของราคานั้น มีหลายหลักการ หลายวิธี วันนี้จะมานำเสนออีก 1 วิธี คือ การหา "ราคาสบัด" ด้วย PROC

PROC หรือ Price Rate Of Change
PROC = Close(p) - Close(p-x)

โดย Close(p)   = ราคาปิดแท่งปัจจุบัน
      Close(p-x) = ราคาปิดแท่งในอดีต (กี่แท่งเทียบกับปัจจุบัน)

          หลักการคือ เป็นการเทียบ ราคาปิดแท่งเทียนปัจจุบัน ต่อ ราคาปิดแท่งเทียนในอดีตตามที่ต้องการ เทียบกันเป็นคู่ๆ
          ถ้าเป็นบวก แสดงว่า ราคาสบัดขึ้น คือ มองกลับตัวขึ้น
          ถ้าเป็นลบ ก็คือ ราคาสบัดลง คือ มองกลับตัวลง

 
          Buy Signal ก็คือ PROC เขียว แท่งเทียนเขียว
          Sell Signal ก็คือ PROC แดง แท่งเทียนแดง

การตั้งค่า PROC

          สำหรับนักลงทุนที่ สนใจเรียนกับอ.จิณณะ สินส่ง สามารถลงเรียนในหลักสูตร Hybrid Trading Systems เป็นหลักสูตรที่เน้นคัดกรองหุ้นด้วย Fundamental และใช้ Technical ในการจับจังหวะซื้อขาย โดยหลักสูตรนี้ นอกจากจะมี อ.จิณณะ สินส่ง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Technical ของ Efin School แล้ว ยังมีกูรูด้าน Fundamental อ.ภัทรธร ช่อวิชิต มาร่วมสอนในคลาสด้วย ทำให้นักลงทุนที่เรียนคอร์สนี้ ได้ทั้ง “พื้นฐาน และ เทคนิค” ในคอร์สเดียว

          สมัครรุ่นต่อไป เรียนวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม ได้แล้วที่ http://www.efinhybrid.com