การใช้งาน Indicator the SQUEEZE บทความโดย อาจารย์ลริตา เติมประชุม

 

การใช้งาน Indicator the Squeeze บนโปรแกรม efin stockPickUp

 

The Squeeze (.SQUEEZE) เป็น Indicator วัดการแกว่งแบบโมเมนตัม เพื่อใช้ในการคาดการณ์จุดกลับตัว พัฒนาขึ้นโดย John Carter เกิดจากการนำ Bollinger Band ผสมกับ Keltner Channel

→Bollinger Band คือ indicator สาย volatility-based ที่ใช้วัดความแปรปรวนของราคา (2 เท่าของ standard deviation) ที่ฉีกตัวออกจากเส้นค่าเฉลี่ยส่วนกลาง (20-day SMA) เกิดเป็นแนวคิดที่ว่า หากราคาหุ้นมีความแปรปรวนของราคาเกิน 2 เท่าของเส้นค่าเฉลี่ย ราคามักจะวกกลับเข้ามาหาเส้นค่าเฉลี่ย
→Keltner Channel คือ indicator สาย volatility-based เช่นกัน แทนที่จะใช้ 2 เท่าของ standard deviation แต่เลือกใช้ 2 เท่าของ ATR

 

 

 

 

หลักการคำนวณ ของ The Squeeze
การเกิด Squeeze Signal เป็นการบีบตัวเพื่อรอการระเบิดไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างรุนแรงกล่าวคือเมื่อ Bollinger Band ไหลกลับเข้ามาอยู่ใน Keltner Channel (เส้นสีเหลืองไหลกลับเข้ามาอยู่ในเส้นม่วง)
ช่วงนั้นเป็นช่วงไม่มีแนวโน้มหรือ Sideway เส้น Bollinger Band และ Keltner Channeรวมลงเป้นช่วงบีบอัดเรียกว่า The Squeeze เป็นระยะเวลาที่ John Carter ให้เฝ้าระวังการ Break Out
และเมื่อราคาระเบิดออก Bollinger Band กางออก และหากราคาที่วิ่งได้รุนแรง ทะลุออกนอก Keltner Channel (เส้นสีเหลืองระเบิดออกนอกเส้นม่วง) ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีแนวโน้มชัดเจน นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
หาก Bollinger Band วิ่งไปเรื่อยๆ ราคายังมีพลังมากพอที่จะไปต่อ ราคาจะพักตัวไม่หลุดเข้าไปใน Keltner Channel หรืออาจจะแค่พักตัวบนเส้นกลาง SMA20 แล้วราคาก็จะวิ่งไปต่อ 
หากราคา วิ่งตัดข้าม SMA20 ก็แสดงการอ่อนแรงมาก ราคาอาจจะกลับทิศ หรือพักตัวลึก แล้วออกข้างกลับเข้าสู่สภาพ Squeeze อีกครั้ง
Entry & Exit ของ Setup นี้ คือ Entry ตอนราคาระเบิด ทะลุ Band และออกตอนราคา เริ่มถอย ออกจาก Band หรือรอให้ ถอยกลับเข้าไปอยู่ใน Keltner Channel

วิธีการเรียกใช้งาน

1.เปิดโปรแกรม efin Stock Pick Up ขึ้นมา แล้วเลือกไปที่ Template ด้านซ้ายมือ เลือก F7@Graph
2.ใส่ Indicator ไปที่เครื่องหมายบวก เลือกAdd Indicator to new panel เลือกหมวด Oscillator Indicator
3.มองหา The Squeeze (.SQUEEZE)หรือจะให้แบบใส่แบบ Key ลัด ให้พิม Dot SQUEEZE ในกล่อง symbol ด้านบนซ้ายมือ
4.และเพื่อความชัดเจนของ Indicator เราจะทำการปรับสีปรับขนาด
5.คลิกขวาเลือก Indicator properties ทำการปรับสีปรับขนาดเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

วิธีการประยุกต์ของ John Carter
ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน
»»ส่วนที่ 1 จุดแนวนอนสีแดง คือช่วงที่เกิด The Squeeze เป็นช่วงที่ Bollinger Band เข้ามาอยู่ใน Keltner Channel
ใช่ในการวิเคราะห์ช่วงไม่มีแนวโน้มหรือ Sideway
จุดแนวนอนสีเขียว คือช่วงที่เกิด Break Out เป็นช่วงที่ Bollinger Band ออกนอก Keltner Channel
ใช้ในการวิเคราะห์การเกิดแนวโน้ม
»»ส่วนที่ 2 Histogram อยู่เหนือกว่าจุดไข่ปลา แสดงว่าราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20-DAY SMA
Histogram อยู่ต่ำกว่าจุดไข่ปลา แสดงว่าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 20-DAY SMA
ส่วนที่ 3 สีของ Histogram


ด้านบนมี 2 สีคือ ฟ้ากับน้ำเงิน

ถ้าฟ้า แปลว่า โมเมนตัมสูงขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าน้ำเงิน แปลว่า สูญเสียโมเมนตัมของราคา


ด้านล่างมี 2 สีคือ ชมพูกับม่วง

ถ้าชมพู แปลว่า โมเมนตัมแย่ลงเรื่อยๆ

ถ้าม่วง แปลว่า โมเมนตัมของราคาเริ่ม rebound ขึ้นมา

ติดตามวิดีโอเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่