การใช้งาน Indicator Triangular Moving Average บทความโดย อ.ลริตา  เติมประชุม

 

 

 

เป็น Indicator ที่ทำงานคล้ายกับเส้นค่าเฉลี่ย แต่สูตรการคำนวณจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่หาค่าได้มาคำนวณอีกครั้ง

เป็นเหมือนกับการนำเส้นค่าเฉลี่ยมาซ้อนด้วยเส้นค่าเฉลี่ยอีกที หรือ เฉลี่ยแล้วเฉลี่ยอีกแล้วถ้าถามว่าไม่ผันผวนจะดีอย่างไร

     มีความเชื่อจะเกิด Fail Signal ต่ำ คือเวลาที่ราคาในระยะสั้นมันลง indicator จะไม่ลงตามราคา

เราจะเห็นว่ามันจะโค้งตามราคาระยะสั้นน้อยกว่า

ส่วนการมองแนวโน้มจะเป็นหลักการเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไป เมื่อราคายืนอยู่เหนือ เส้น Indicator Triangular Moving Average

เราเชื่อว่าหุ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้น สามารถประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ซื้อได้ และในทางตรงกันข้ามเมื่อราคายืนอยู่ต่ำกว่า เส้น Indicator Triangular Moving Average

เราเชื่อว่าหุ้นเป็นแนวโน้ขาลง สามารถประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ขายได้

หรือจะประยุกต์ใช้เส้น Indicator Triangular Moving Average 2 เส้นยกตัวอย่างเช่น 5 วันตัด 10 วันเหมือนหลักการเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไปได้ด้วย

สามารถดูวิดีโอเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่