ลงทุนแบบไหน ถูกใจคนยุค 4.0
บทความโดย อ.ธนสิทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข

 
          ในวันที่ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเหลือน้อยนิด อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่3% ซึ่งการลงทุนแบบฝากธนาคาร จึงไม่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่

          ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้น ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งในด้านการออม การลงทุนแล้ว เทคโนโลยีถือว่าเป็นประโยชน์มาก ไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆของโลก หรือแม้กระทั่งการดูสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการออม การลงทุน เพื่อให้เงินออม เงินลงทุนของเราได้ประโยชน์สูงสุด

แล้วออมแบบไหนละดี ?
          มาดูกันว่าการลงทุนแบบไหนที่น่าสนใจ จากข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี

1.ฝากประจำธนาคาร

          ฝากประจำธนาคารเป็นการนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารในทุก ๆเดือน ธนาคารจะให้ผลตอบแทนในลักษณะของอัตราดอกเบี้ย  ซึ่งการออมวิธีนี้มีความเสี่ยงต่ำ แต่ในขณะเดียวกันก็จะได้รับผลตอบแทนต่ำเช่นกัน ซึ่งจากข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี  จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 1.77 % (จากข้อมูลย้อนหลัง ปี พ.ศ.2551-2560)

2.พันธบัตรรัฐบาล

          พันธบัตรรัฐบาลเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการออมการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกโดยรัฐบาลเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากประชาชนไปดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หรือเรียกง่ายๆ คือ รัฐขอกู้เงินประชาชนนั่นเอง ซึ่งรัฐบาลให้ผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ย จากข้อมูลอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลแบบ 10 ปี ใน10ปีที่ผ่านมานั้น ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 3.42 % (ข้อมูลจากปีพ.ศ.2551-2560)

3.ทองคำแท่ง

          ทองคำแท่งเป็นการออมการในอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากทองสภาพคล่องสูง ซื้อง่ายขายคล่อง เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที ซึ่งผลตอบแทนของการลงทุนทองคำแท่งนั้นจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือซื้อถูกขายแพงนั่นเอง ซึ่งจากราคาทองคำแท่งใน10ปีที่ผ่านมานั้น มีความผันผวนอยู่บ้าง แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 6.53 % (ข้อมูลจากปีพ.ศ.2551-2560)

4.ดัชนี SET50

          ดัชนี SET50 เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงถึงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 50 ตัว ที่มีมูลค่าราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูง และผ่านเกณฑ์ต่างๆที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด สำหรับนักลงทุนที่อยากลงทุนในหุ้นและเพิ่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกันการลงทุนในด้านนี้ การลงทุนหุ้นในกลุ่มนี้จึงน่าสนใจ เนื่องจากถูกคัดครองมาแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งจากดัชนี SET50 ใน10ปีที่ผ่านมานั้น มีความผันผวนสูง แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 10.87 % (ข้อมูลจากปีพ.ศ.2551-2560)

          จากผลของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในอดีต เป็นเพียงข้อมูลที่ช่วยในการจัดแผนหรือสัดส่วนในการออม การลงทุน เท่านั้น ข้อมูลไม่ได้บ่งบอกถึงผลตอบแทนในอนาคต ควรศึกษาข้อมูลในการลงทุนรูปแบบต่างๆก่อนการตัดสินใจลงทุนและลองเลือกดูว่า การลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับตัวคุณเริ่มลงทุนในหุ้นไม่ยาก "เริ่มต้นสู่ตลาดหุ้น" กับ efin School : http://efinschool.efinancethai.com/index.php/courses/learn-free/177-bs02?ref=atc