ศึกษาความล้มเหลว ก่อนศึกษาความสำเร็จ  บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์    


ศึกษาความล้มเหลว ก่อนศึกษาความสำเร็จ   

          ผมเองก็ล้มเหลวกับการลงทุนในตลาดทุนมาก่อน กว่าจะอยู่รอดได้แบบทุกวันนี้  สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมคิด
วิธีที่จะอยู่รอดในตลาดหุ้นได้ยาวนาน คือ การลงไปศึกษาความล้มเหลวของคนที่ ลงทุนในตลาดทุนไม่ว่าจะเป็น
ตลาดหุ้น หรือ ตลาดอนุพันธ์

          ผมมีความรู้สึกว่า ทำไมผมไม่ศึกษาความล้มเหลวตั้งแต่แรกนะครับ ปล่อยให้ตนเองล้มเหลวอยู่หลายครั้ง
คงเป็นเพราะ ความโลภที่ทำให้ผมวิ่งเข้าความการศึกษาความสำเร็จ เพราะ คิดว่าความสำเร็จจะนำมาซึ่ง
เงินทองมากมายแต่ การศึกษาความสำเร็จมันทำให้ผมต้องแลก กับ ความล้มเลิก จากการล้มเหลว

          การศึกษาความล้มเหลวนั้น ดีอย่างไร มันจะทำให้ผมเริ่มต้นด้วยการไม่ล้มเหลว ถึงแม้ผมจะยัง
ไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้ แต่ผมก็ไม่ล้มเหลว ผมยังมีโอกาสแก้ตัว และ กลับมาประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

          ใครที่ทุกวันนี้ยังคิดจะวิ่งเขาหาแต่ความสำเร็จลอง พยายามศึกษาความล้มเหลวกันดูก็ได้ครับ
คุณจะรู้เลยว่ามีความเชื่อที่ผิด 
ที่สังคมพูดกันอยู่ ใช้กันอยู่โดยไม่เข้าใจมันจริงๆ

ตัวอย่างเช่น

         หลายคนพูดว่า set50 index futures เสี่ยงอันตรายกว่าหุ้น และบอกว่า set50 index futures
เล่นยากและทำให้คนเสียหายมามากมาย รวมถึงผมด้วย ซึ่งผมเองก็เคยเป็นหนึ่งคนที่ล้มเหลว
และเข้าใจผิดมาก่อนศึกษาความล้มเหลว

         เรามาพิจารณาก่อนนะครับ ทำคนที่ เก็งกำไรใน set50 index futures ถึงเสียหายมาก ถึงขั้นหมดตัว
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว คำตอบ คือ เขาลงทุนมากกว่าเงินที่มี ซึ่งตรงนี้ ถ้าเราลงทุนใน set50 index futures
เท่ากับมูลค่าจริง เราจะหมดตัวได้ก็ต่อเมื่อ set50 index ลงมาเหลือ 0  ต่อให้เราถือ สัญญา futures
จนหมดอายุก็ตามเราก็จะได้เงินต้นคืนตามราคาสุดท้ายเมื่อหมดอายุอยู่ดี

         Set 50 index โดยเนื้อแท้เค้ามีความเสี่ยงกว่าหุ้นพอสมควร เพราะ set 50 เกิดจากการกระจายความเสี่ยง
โดยการเลือกบริษัทที่ดี ผ่านเกณฑ์มาตราฐานจากตลาดหลักทรัพย์ คัดสรร นำมารวมกันถึง 50 ตัวและ
มีการเปลี่ยนหุ้น 50 ตัวนี้อยู่ตลอดทุกๆ 6 เดือน บริษัทไหนไม่ดีไม่ผ่านเกณฑ์ก็ออกไป

         แสดงว่าหากนักลงทุนไม่ได้มีความรู้ในตัวหุ้นนั้นจริงจัง การเลือก set50 index นั้นกระจายความเสี่ยง
ได้ดีกว่าซื้อหุ้นเป็นตัวๆ อยู่แล้ว ดังนั้น การที่คนบอกว่า set 50 index futures เสี่ยงกว่าหุ้นนั้นก็ไม่จริง

         จากตัวอย่างทำให้เราเห็นว่า เมื่อเราลงไปศึกษาความล้มเหลวในทุกๆมุม และเราใช้วิธีการลงทุน
ที่ป้องกันความล้มเหลวได้ เท่ากับว่าเราก็ไม่ล้มเหลวแล้วถูกไหมครับ 
เช่น ถ้าใครต้องการลงทุน
ใน set 50 index futures ไม่ให้ล้มเหลว

         ข้อแรก ห้ามลงทุนเกินเงินที่วางประกัน แค่นี้เราก็ป้องกันการหมดตัวได้แล้วครับ
ถ้าโดยคุณสมบัตของ set 50 index ตามที่ผมบอกในระยะยาว ควรเสี่ยงคาดการณ์ว่ามันจะขึ้นน่าจะปลอดภัย
กว่าคาดการณ์ว่ามันจะลง เพราะ ทุกๆ 6 เดือน มันจะถูกเพิ่มมูลค่าไปเองแบบอัตโนมัติเป็นต้น

         นี่คือผลของการศึกษาความล้มเหลวในเบื้องต้นนะครับ ถ้าเรายิ่งศึกษาความล้มเหลวได้ครอบคลุมเท่าไหร่
เราก็จะได้วิธีการลงทุนที่ ยั่งยืน นำไปใช้เลี้ยงชีพยามเกษียณได้เท่านั้น เราลองพยายามมองต่างมุม จากวิธีเดิมๆ
วันนี้อยากสำเร็จ แทนที่จะตั้งคำถามว่า ทำยังไงถึงจะสำเร็จนะ เปลี่ยนเป็น คนที่ล้มเหลวมันทำอะไรกันนะครับ
เราจะได้ไม่เอาแบบอย่าง และ ค่อยๆ แก้ให้ตนเองเป็นคนที่ไม่ล้มเหลวก่อนก็ได้ 

         คุณเคยเห็น? คนที่มีเทคนิคที่ดีแต่สุดท้ายก็ยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตนเองพอใจไหม
และเลือกที่จะเปลี่ยนเทคนิคที่ใช้ในการซื้อขายไปเรื่อย ๆ นั้นอาจเป็นเพราะ เขาไม่รู้จักวิธีการคิดที่ถูกต้อง
การลงทุนที่ยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการคิดที่ถูกต้องและวิธีการเอาตัวรอดเพื่อที่จะสามรถยืนระยะ
ได้ยาวนานขึ้น วิชาTHINK & Money Management  จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ 
รายละเอียดเพิ่ม คลิก
แล้วพบกับผม อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์ ที่ efinschool ย่างก้าวที่ยั่งยืนของการลงทุน