วิธีการใช้งาน Indicator Linear Regression Forecast
โดย อ.ธนสิทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข

 


          Linear Regression เป็นเครื่องมือทางสถิติ โดยใช้ข้อมูลในอดีตในการคาดการณ์ ราคาที่มาโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต มีลักษณะคล้ายกับ Linear Regression โดย Linear Regression Forecast จะนำข้อมูลราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนดมาคำนวณ ในขณะที่ Linear Regression เป็นเส้นแนวโน้มแบบง่ายๆที่ ทำการลากจากจุดสองจุดโดยใช้ วีธี least squares โดยเส้นแนวโน้มจะแสดงราคาตำแหน่งตรงกลางของราคาจริงๆ

          สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบราคาแนวต้าน  คาดการณ์ราคาที่มีโอกาสเกิดขึ้น