การใช้งาน Indicator Linear Regression Intercept (.ITCP)
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

Indicator Linear Regression Intercept (.ITCP)

         คือการดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มของราคาหรือจุดตัดแก่น โดยสังเกตุIndicator
เมื่อเวลาหุ้นขึ้นเส้น Linear Regression Intercept อยู่ด้านล่างแท่งราคา
และเมื่อเวลาหุ้นลงเส้น Linear Regression Intercept อยู่ด้านบนแท่งราคา
แต่เมื่อกราฟราคาไม่มีแนวโน้ม Linear Regression Intercept อยู่ตรงกลางแท่งราคา
เพราะไม่สามารถบอกแนวโน้มได้ชัดเจน


การคำนวณ

         นำราคา close ในรอบระยะเวลา 14 แท่งราคามาคำนวณ


วิธีใช้งาน

         1.Add Indicator to active Panel
         2.เลือกหมวด Linear Regression Indicator
         3.เลือก Linear Regression Intercept (.ITCP)


การประยุกต์การใช้งาน

         เมื่อราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น Linear Regression Intercept จะเป็นเส้นแนวรับ
         เมื่อราคาเป็นแนวโน้มขาลง Linear Regression Intercept จะเป็นเส้นแนวต้าน