พอร์ตขาดทุนอย่าลืมทำกำไร บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

        ปีที่ผ่านมาใครที่พอร์ตขาดทุนอยู่อย่าลืมทำกำไรคืน ด้วยวิธีดังนี้นะครับ

1. ทบทวนความผิดพลาดนั้นว่าเกิดจากสาเหตุใด อันมาจากการจิตใจที่เราตัดสินใจผิดพลาด หรือ มาจากความรู้ที่ผิดพลาด หรือ จากสภาวะจำยอมของจุดอ่อนของวิธีการลงทุนที่เราเลือก

2. ทิ้งอดีต แล้วเริ่มต้นวางแผนลงทุนใหม่บน ทัศนคติที่ถูกต้อง ให้สำคัญกับสติ และ การพัฒนาตนเองให้มากขึ้น

       การขาดทุนจะไม่เสียเปล่า หากเรารู้จักทำกำไรจากการขาดทุน เป็นความรู้และสติ ในยามที่ตลาดหุ้นไม่ดี จะทำให้นักลงทุนตระหนักถึง แนวทางการลงทุนแบบยั่งยืนมากขึ้น การลงทุนต้องอาศัยเวลา ตลาดหุ้นจะมีทั้งสภาวะที่ดีสภาวะที่แย่ เราต้องเรียนรู้ที่จะผ่านช่วงเวลาทั้งดีและแย่ให้ได้

        สำหรับแผนสำหรับการลงทุนในปี 59  

        หัวใจสำคัญสำหรับการวางแผนการลงทุนจะต้องเริ่มจาก ภาพใหญ่ ก่อน

1. Fund Flow ไม่น่าจะไหลเข้าประเทศไทย ไปอย่างน้อย 1 ปี ยกเว้น เฟดยกเลิกการขึ้นดอกเบี้ย

2. สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกจะยังตกต่ำ จากการพยายามพึ่งพาตนเองของประเทศขนาดใหญ่ จีน และ ไทยเองด้วย การนำเข้าจะน้อยลง และ น้ำมันจะเกิดการล้นตลาด จาก อเมริกาเริ่มส่งออกน้ำมัน

3. ตลาดพันธบัตร ในประเทศที่ยังทำ QE จะไม่น่าสนใจ ถึงแม้พันธบัตรอเมริกาจะมีภาพลักษณ์ที่ดี แต่ ความเสียงเชิงพื้นฐานสูงเกินไป

4. ทองคำจะยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมในการลงทุนขนาด hedge fund หลายแห่งที่ซื้อทองคำก็ขาดทุนเช่นกัน

          ตลาดหุ้นไทยปี 59

          เป็นปีที่ประเทศไทยเราเริ่มนโยบายการพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศเยอะขึ้น เป็นปีแห่งการลงทุน ดังนั้นกว่าจะเข้าช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวของธุรกิจโดยส่วนใหญ่อีกครั้ง

ต้องกินระยะเวลา 3-5 ปีจึงจะเป็นรูปธรรมชัดเจน แต่ก็จะมีธุรกิจที่ได้ประโยชน์เร็วช้าไม่เท่ากัน เช่น วัสดุก่อสร้างน่าจะได้ก่อน แล้วรับเหมาจะทยอยได้ประโยชน์เรื่อยๆจากการส่ง

มอบงานเป็นเฟสๆ อสังหาก็จะเริ่มขายได้ในบางพื้นที่จนเกิดเป็นชุมชนขนาดเล็ก แล้วธุรกิจค้าขาย ก็จะได้ประโยชน์ตามไปด้วยและสุดท้ายเมื่องานก่อสร้างเสร็จระบบขนส่งสะดวก

ชุมชนในบริเวณนั้นก็จะขยายตัว ค้าขายในย่านนั้นก็จะขยายตัวตามไปด้วยอย่างชัดเจน