สอนเล่นหุ้น…ซื้อ-ขายฉบับมือใหม่
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

บทความสำหรับนักลงทุนมือใหม่
         1.ทำไมจึงต้องลงทุน จำเป็นไหมนะ?
         2.เตรียมพร้อมสู่โลกการลงทุน
         3.วิธีลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัย 
         4.เปิดบัญชีซื้อ-ขายแบบง่ายๆ

วันนี้เรามาต่อในส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ การซื้อ-ขาย หุ้นสำหรับมือใหม่
ประกอบด้วย
         ส่วนที่1 วิธีการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย 
         ส่วนที่2 เวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์
         ส่วนที่3 ระบบการซื้อขาย ของตลาดหลักทรัพย์   

ส่วนที่1 วิธีการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย 

1.ส่งด้วยตนเอง ผ่านระบบซื้อขาย ออนไลน์
          การส่งคำสั่งด้วยวิธีนี้ มีข้อดีคือรวดเร็วทันใจอยากส่งคำสั่งตอนไหนก็ได้ ไม่ต้องกังวลว่าจะโทรไปหาเจ้าหน้าที่หลักทรัพย์และจะติดต่อไม่ได้ ค่าคอมมิชั่นถูกกว่า 

2.ส่งโดยโทรแจ้ง คำสั่งนั้นผ่านเจ้าหน้าที่หลักทรัพย์
          การส่งคำสั่งด้วยวิธีนี้ มีข้อดีคือไม่ต้องกังวนว่าเราจะส่งคำสั่งซื้อ-ขายผิด เพราะการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง นักลงทุนมือใหม่มียังไม่ได้ศึกษาวิธีการซื้อ-ขายหุ้นแบบออนไลน์มาก่อนแนะนำให้ส่งคำสั่งโดยผ่านเจ้าหน้าที่หลักทรัพย์

 

ส่วนที่2 เวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์
เปิดทำการตั้งแต่ 9.30 - 17.00 น.

Pre-opening I ช่วงก่อนตลาดเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเช้า
ตั้งแต่เวลา 9.30 น. - T1
โดยT1เป็นช่วงสุ่มหาเวลาเปิดในระหว่าง 9.55 - 10.00 น.

Morning Trading Session ช่วงเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเช้า
ตั้งแต่เวลา T1 - 12.30 น.

Intermission ช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวัน
ตั้งแต่เวลา 12.30 -14.00 น.

Pre-opening II ช่วงก่อนตลาดเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงบ่าย

ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - T2 โดยT2เป็นช่วงสุ่มหาเวลาเปิดในระหว่าง 14.25-14.30 น.

Afternoon Trading Session ช่วงเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงบ่าย
ตั้งแต่เวลา T2 - 16.30 น. 

Pre-Close ช่วงก่อนตลาดปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงบ่าย
ตั้งแต่เวลา 16.30 น.- T3
โดยT3เป็นช่วงสุ่มหาเวลาปิดในระหว่าง 16.35-16.40 น.

Off-hour Trading ช่วงเวลาสิ้นสุดการซื้อขาย
ตั้งแต่เวลา T3 - 17.00 น. ช่วงเวลาตลาดปิดรับคำสั่งซื้อขายทั่วไป
แต่อนุญาตให้สมาชิกสามารถดำเนินการแก้ไขจนถึง 17.00 น.ปิดตลาด

ข้อมูลนี้อ้างอิงจาก https://www.set.or.th  ณ วันที่ 07/08/2561

 

ส่วนที่3 ระบบการซื้อ-ขาย ของตลาดหลักทรัพย์
1.Automatic Order Matching
          วิธีการซื้อขาย ที่ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ส่งคำสั่งเข้ามายังระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ ระบบนี้เป็นระบบที่นักลงทุนโดยทั่วไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำสั่งด้วยตนเองหรือโทรส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ โดยการเรียงลำดับตามหลักการ Price then Time Priority ใครให้ราคาดีที่สุดได้ซื้อ-ขายก่อน ถ้าส่งคำสั่งด้วยราคาเดียวกันให้จัดลำดับตามเวลา แล้วจึงจับคู่คำสั่งซื้อขายให้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง
BUY
          มั่นคง   มีเงิน อยากซื้อหุ้น 100หุ้น ราคา 16 บาท ส่งคำสั่งเวลา 11.01 น.
          ยั่งยืน   มีเงิน อยากซื้อหุ้น 100หุ้น ราคา 15 บาท ส่งคำสั่งเวลา 11.01 น.
          อดออม มีเงิน อยากซื้อหุ้น 100หุ้น ราคา 15 บาท ส่งคำสั่งเวลา 11.00 น.
เรียงลำดับการส่งคำสั่งซื้อตาม Price then Time Priority
มั่นคง ยอมจ่ายซื้อแพงสุด ย่อมได้ลำดับในการซื้อหุ้นก่อน
อดออมและยั่งยืน จ่ายซื้อหุ้นที่ราคาเดียวกันแต่อดออมส่งคำสั่งก่อนยั่งยืน
ดังนั้นหากเรียงลำดับ การจับคู่คำสั่งซื้อ จะเรียงลำดับได้ดังนี้ มั่นคง อดออม และยั่งยืน

SELL
         มั่นคง มีของ(หุ้น)   อยากขายหุ้น 100หุ้น ราคา 16 บาท ส่งคำสั่งเวลา 14.30 น.
         ยั่งยืน มีของ(หุ้น)   อยากขายหุ้น 100หุ้น ราคา 16 บาท ส่งคำสั่งเวลา 14.31 น.
         อดออม มีของ(หุ้น) อยากขายหุ้น 100หุ้น ราคา 15 บาท ส่งคำสั่งเวลา 14.31 น.
เรียงลำดับการส่งคำสั่งขายตาม Price then Time Priority
อดออม ยอมขายถูกสุด ย่อมได้ลำดับในการขายหุ้นก่อน
มั่นคงและยั่งยืน ยอมขายหุ้นที่ราคาเดียวกันแต่มั่นคงส่งคำสั่งก่อนยั่งยืน
ดังนั้นหากเรียงลำดับ การจับคู่คำสั่งขาย จะเรียงลำดับได้ดังนี้ อดออม มั่นคง และยั่งยืน

2.Trade Report
          วิธีการซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้ทำการเจรจาต่อรองเพื่อตกลงซื้อขายกัน (Dealing)
แล้วจึงบันทึกรายการซื้อขายนั้นเข้ามา ในระบบการซื้อขาย การซื้อขายด้วยระบบนี้ ระบบนี้เป็นระบบที่นักลงทุนรายใหญ่
ที่ต้องการซื้อ-ขายหุ้นจำนวนมากนิยมใช้ โดยมีเงื่อนไขการซื้อขายตั้งแต่ 1ล้านหุ้นหรือ 3 ล้านบาทขึ้นไป ที่เราเรียกว่า
Big Lot การซื้อขายแบบนี้จะได้เปรียบเรื่องต้นทุนมากกว่าการเข้าไปทำการไล่ซื้อขายในกระดานหลัก

 

รับชมวีดีโอ Special Live "วิธีการซื้อ-ขายหุ้น" 26 ก.ค. 61