PE มากกว่า Indicator ที่บอกถูกแพง
โดย อาจารย์ กวินปภา ปภาวินนรกุล

 


          ภาพลวงตาที่ทำให้เราหลงเข้าใจผิด จากการเหวี่ยงตัวของราคา บ่อยครั้งที่ทำให้เราไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าหุ้นที่เราเลือกนั้นในขณะนั้นๆมีราคาถูกหรือแพง จึงมี Indicator หลายต่อหลายตัว ที่ทำหน้าที่สะท้อนราคาที่แท้จริงของหุ้น
PE Indicator : Price Per Earnings Indicator ราคาปิดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น นั้นเป็นอีก Indicator ที่นักลงทุนนิยมใช้กัน

PE Indicator บนโปรแกรม efinStockPickUp
         ค่าของ PE เกิดจากการใช้การใช้กำไร 4 ไตรมาสล่าสุดที่ผ่านการสอบทานแล้วมาคำนวณ เราได้รับข้อมูลมาจากมาจากตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย  นำส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4ไตรมาสย้อนหลัง แล้วก็หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด เพื่อหาค่ากำไรต่อหุ้นในแต่ละไตรมาส  EPS นำราคาปิดของแต่ละวัน หารด้วยกำไรต่อหุ้น 4 ไตรมาสล่าสุดที่ผ่านการสอบทานแล้ว จะได้ค่า PE Indicator

สูตรการคำนวน
            PE = ราคาปิดของวัน / กำไรต่อหุ้น 4 ไตรมาสล่าสุดที่ผ่านการสอบทานแล้ว

ตัวอย่าง
       กำไร 4 ไตรมาสล่าสุดที่ผ่านการสอบทานแล้ว

                    ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่         Q1/2017 = 46,167.89
                    ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่         Q4/2016 = 19,086.91
                    ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่         Q3/2016 = 26,974.28
                    ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่         Q2/2016 = 24,878.99
                    รวมกำไร 4 ไตรมาสล่าสุดที่ผ่านการสอบทานแล้ว                              117,108.07  ล้านบาท
       คำนวณหา EPS 4 ไตรมาสล่าสุดที่ผ่านการสอบทานแล้ว
                    จำนวนหุ้นทั้งหมด              2,856.30  ล้านหุ้น
                    กำไรต่อหุ้น EPS Q1/2017                                  16.16
                    กำไรต่อหุ้น EPS Q4/2016                                    6.68
                    กำไรต่อหุ้น EPS Q3/2016                                    9.44
                    กำไรต่อหุ้น EPS Q2/2016                                    8.70
                    รวม EPS 4 ไตรมาสล่าสุดที่ผ่านการสอบทานแล้ว     40.98
       ราคาปิด ณ 10/08/60  ของ PTT = 382.00
                    PE Indicator  = 382.00/40.98                            9.321

การใช้ PE เพื่อวิเคราะห์แบบง่ายๆ
ราคาหุ้น(P)เท่ากัน        PE ลดลง     มูลค่าหุ้นถูกลง

ราคาหุ้น(P)เพิ่มขึ้น        PE เท่ากัน   มูลค่าเท่าเดิม
ราคาหุ้น(P)เพิ่มขึ้น        PE ลดลง    เป็นรูปแบบที่ ดีมาก
ราคาหุ้น(P)เพิ่มขึ้น        PE เพิ่มขึ้น  เป็นรูปแบบที่ ปกติ
ราคาหุ้น(P)ลดลง          PE ลดลง    เป็นรูปแบบที่ ปกติ (แต่ถ้า PE ลดลงแรงกว่า ดี )
ราคาหุ้น(P)ลดลง          PE เพิ่มขึ้น  เป็นรูปแบบที่ ไม่ดี


การใช้
PE เพื่อเพิ่มมิติมุมมองการวิเคราะห์

          PE เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีเปรียบเทียบด้วยราคาและกำไร ความหมายคือกำไร 1 บาทนักลงทุนจะยอมจ่ายซื้อเท่าไร หุ้น PE แพงๆแสดงว่านักลงทุนยอมจ่ายซื้อหุ้นที่ระดับราคาสูงเมื่อเทียบกับกำไร ตีความได้ว่า นักลงทุนคาดหวังกำไรจากการเติบโตในอนาคต เมื่อซื้อหุ้นแพงๆที่ระดับราคาเต็มไปด้วยความคาดหวังนักลงทุนต้องระมัดระวัง
          1.การเติบโตที่สูงและสม่ำเสมอต่อเนื่องหรือไม่
          2.ผลประกอบการเติบโตอย่างสม่ำเสมอหรือไม่
          3.สภาวะตลาดที่มีเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามีส่วนทำให้PEสูงขึ้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความ  3เรื่องต้องระวังเมื่อซื้อหุ้น PE แพง http://efinschool.efinancethai.com/index.php/knowledges/376-expensive_pe.html

          เมื่อหุ้นมี PE ถูกก็เป็นสุดยอดหุ้นในฝันของนักลงทุนหลายท่าน จ่ายซื้อเป็นกี่ปีถึงจะคืนทุน เช่น PE = 2 ว่าเราต้องลงทุนในหุ้นตัวนี้เป็นเวลา 2 ปีจึงจะคืนทุน นี่คือแบบเรียนที่นักลงทุนหลายท่านเคยศึกษามา ดังนั้นจึงไม่แปลกที่นักลงทุนต่างค้นหาหุ้นที่ PEต่ำๆ เพื่อจะได้หุ้นราคาถูกแต่รู้หรือไม่หุ้นถูก PE ต่ำๆ ก็มีข้อควรระมัดระวัง เช่นเดียวกัน
          1.หุ้นที่กิจการไม่เติบโตแล้ว กำไรคงที่สม่ำๆแต่ไม่เพิ่มขึ้น นักลงทุนไม่ให้ความสนใจ ราคาลดลงเรื่อยๆ
          2.หุ้นวงจร/หุ้นที่มีกำไรพิเศษ กิจการมีรายได้ไม่สม่ำเสมอ พอมีกำไรก็มีมากๆผลักดันให้ PE ต่ำช่วงระยะเวลาสั้นๆ
          3.หุ้นผันผวน หุ้นที่มีราคาเคลื่อนไหวในตลาดขึ้นลงตามนักลงทุนบางกลุ่ม ซึ่งกิจการมีกำไรเท่าเดิมหรือลดลง

          การดูแค่ค่า P/E เพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายหรือสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ นักลงทุนควรใช้ความรู้นในส่วนอื่นๆประกอบในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบการเงินซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของกิจการ หากร่างมีหัวใจที่แข็งแรง
ย่อมส่งให้ระบบการทำงานในร่างกายส่วนต่างๆทำงานได้ยังสมบรูณ์แบบ เพิ่มเติมความรู้สร้างความแข็งแรงให้พอร์ตการลงทุน ต้อนรับไตรมาส 2/2560 กับอาจารย์ ภัทรธร ช่อวิชิต
          หลักสูตรแกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ เรียน 26 สิงหาคม 2560 : goo.gl/e5JKAe
          หลักสูตร การประเมินมูลค่าหุ้น เรียน 27 สิงหาคม 2560 : goo.gl/uQpxct
พิเศษเฉพาะคุณเท่านั้น รับชมไฟล์ย้อนหลังได้อีก 30 วัน แล้วพบกันนะคะ