วางแผนการเงินแบบพอเพียง ตอนที่ 2
บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

          ในตอนที่ 1 ผมพูดเรื่องภาพรวมของแผนการเงินไปแล้ว เพื่อหาขนาดเงินในอนาคตที่เราต้องเก็บในปัจจุบันซึ่งแต่ละคนอาจจะมีฐานะไม่เท่ากัน ดังนั้นถ้าขั้นตอนไหน บางคนมีพร้อมแล้วก็ข้ามขั้นตอนนั้นได้เลยนะครับ มาถึงตอนที่ 2 แสวงหาวิธีว่าต้องทำอย่างไร ให้มีเงินก้อนนั้นตามสิ่งที่เราประเมินใน 6 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1
          หลังจากเข้าใจแผนการเงินส่วนบุคคลแล้ว คือ ควบคุมค่าใช้จ่ายก่อน ธรรมชาติการลดรายจ่ายง่ายกว่าการหารายได้เพิ่ม การจะลดรายจ่ายก็ใช้วิธีคิดง่ายๆ คือ รายจ่ายอะไรที่ลดลงแล้วเรายังดำเนินชีวิตได้ ไม่ถึงกับตาย ปัญหาข้อนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นการเอาชนะใจตนเอง ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐาน หากข้อนี้ยังผ่านไม่ได้ก็ลำบากครับ  แต่สำหรับคนที่ฐานะทางการเงินดีก็อาจจะได้เปรียบหน่อยครับ

ขั้นตอนที่ 2
          ออมเงินต่อเดือนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้กระแสเงินสดเหลือมากที่สุด เพื่อต่อยอดเรื่องอื่นๆ สำหรับแผนการเงินส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น การแต่งงาน มีบุตร ซื้อบ้าย ซื้อรถ กู้เงิน หรือ ลงทุนทำธุรกิจ ก็จะพิจารณากระแสเงินสดสำหรับออมต่อเดือนนี่แหละครับ ใครที่มีตรงนี้มากจะได้เปรียบกว่าคนอื่นๆ ซึ่งใครที่ควบคุมค่าใช้จ่ายดีก็จะส่งผลถึงข้อนี้ด้วยครับ

ขั้นตอนที่ 3
          ลงทุนในตนเอง หรือ พัฒนาตนเองให้มีความคิด ความสามารถ ที่มากขึ้น คนเราโดยส่วนใหญ่แล้วจะทำเงินเกินความรู้ไม่ได้ เงินที่หามาได้เกินความรู้จะอยู่กับเราไม่นาน เดี๋ยวอนาคตเราก็จะนำเงินก้อนนั้นไปคืนอยู่ดี ซึ่งขั้นตอนนี้เราสามารถทำได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยก็ได้ครับ หรือ ถ้าต้องการประหยัดเวลาในการเรียนรู้ จะเสียเงินเพื่อซื้อเวลาให้ตนเองพัฒนาเร็วขึ้นก็ได้

ขั้นตอนที่ 4
          สำรองเงินสดไว้ 5 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนสำหรับคนที่มีงานประจำทำ หรือ มากถึง 12 เดือนสำหรับคนที่มีอาชีพอิสระได้เงินไม่แน่นอน ก็สำรองเพื่อขาดรายได้ 12 เดือนก็ยังดำเนินชีวิตอยู่ได้ ตรงนี้เป็นขั้นพื้นฐานก่อนขยับไปในส่วนที่เรียกว่า ลงทุน ใครที่มีตรงนี้พร้อมแล้ว ก็จะไปได้เร็วกว่าคนอื่น

ขั้นตอนที่ 5
          หารายได้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการพยายามก้าวหน้าในอาชีพที่เป็นงานประจำ หรือ จะรายได้พิเศษที่เราชอบ เน้นเป็นรายได้ที่ยังมีความเสี่ยงต่ำไว้ก่อน หรือ เสี่ยงขาดทุนค่อนข้างต่ำ เช่น การเอาแรงงานเข้าแรงเพื่อให้ได้รายได้เพิ่ม โดยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงขาดทุนเป็นเงินทอง ในขั้นตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับคนที่มีกระแสเงินสดสำหรับออมต่อเดือนค่อนข้างมากพออยู่แล้วครับ

ขั้นตอนที่ 6
          เริ่มเก็บเงินสำหรับลงทุน โดยเราจะเริ่มวางแผนเกษียณในขั้นตอนนี้ครับ ในช่วงเริ่มต้นเราต้องแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วนครับ คือ
                    ส่วนที่ 1 เงินลงทุนสำหรับแผนเกษียณ คือ สะสมจากน้อยไปมาก โดยเราต้องเน้นการนำเงินไปลงทุนจากสิ่งที่ความเสี่ยงต่ำที่สุดก่อน โดยการเพิ่มความรู้ในสิ่งที่เราจะนำเงินไปลงทุน เช่น การซื้อกองทุนที่ได้ลดหย่อนภาษี ก่อนเป็นต้น
                    ส่วนที่ 2 เงินลงทุนสำหรับแผน Passive Income คือ การนำเงินไปลงทุนเพื่อให้รายได้เข้ามามากกว่า 1 ช่องทาง ซึ่งเงินก้อนนี้อาจจะต้องหมดและเริ่มสะสมใหม่อยู่เรื่อยๆ ในช่วงแรก ดังนั้น เราจะไม่นำเงินสำหรับแผนเกษียณมาใช้ในส่วนนี้เด็ดขาด เผื่อเราทำไม่สำเร็จอนาคตเรายังไม่ลำบากมาก ยังมีเงินใช้จ่ายตอนแก่ครับ
          ผมแนบรูป สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย มาให้ดูประกอบครับ ว่าในปี 2564 เราจะมีคนสูงอายุ 20% ของประเทศ และสิ่งที่น่ากังวลก็คือ ในปี 2557 ที่ผ่านมาแล้วมีคนสูงอายุ ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ถึง 34.3% คือ สังคมไทยยังขาดเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดีพอตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน หรือ เริ่มหารายได้ ซึ่งใครเริ่มก่อนได้เปรียบนะครับ