มารู้จักค่า PMI กับการวิเคราะห์เศรษฐกิจจีน

บทความโดย อาจารย์ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 

 

          เมื่อเราพูดถึงการวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจประเทศใดจะดีขึ้น หรือ แย่ลง ในอนาคต ก็มีตัวเลขทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่เรานิยมใช้กัน ค่านั้น คือ PMI หรือ purchasing manager index  เป็นตัวเลขที่เกิดจากการ survey ผู้ประกอบการการณ์ขนาดใหญ่ถึง ภาคการผลิต ยอดสั่งซื้อ ภาวะการจ้างงาน ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยแค่ไหน เป็นอย่างไร

          หากค่าที่ได้ น้อยกว่า 50 ก็แสดงว่า เรื่อง ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตขนาดใหญ่ภายในประเทศนั้น เริ่มผลิตน้อยลง ความหมายก็จะดีไม่ดี เพราะ ถ้าผลิตน้อยลง อาจจะเกิดจากยอดขายน้อยลง ก็เป็นไปได้

เรามาดูตัวอย่างค่า PMI ของ ประเทศจีน เดือน กุมภาพันธ์ 62 กันครับ

 

 

          เราจะสังเกตได้ว่า ค่า PMI ในเดือนกุมภาพันธ์ยังอยู่ต่ำกว่า 50 ถึงแม้จะปรับตัวดีขึ้นจากเดือน มกราคม ก็ตาม ซึ่งที่เราจำเป็นต้องดูต่อก็คือ ค่า PMI ในส่วนภาคธุรกิจบริการ

 

 

          สำหรับในส่วนภาคบริการค่า Server PMI ยังสูงกว่า 50 ถึงแม้จะเริ่มลดลงก็ตาม แสดงว่าเศรษฐกิจของจีนตอนนี้ภาคบริการยัง ดีกว่า ภาคผลิต

          เมื่อเรานำข้อมูลตรงส่วนนี้ไปวิเคราะห์ร่วมกันกับอัตราการเติบโตของ GDP ด้วย เราก็จะพอทราบได้ว่า จีนอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจน่าจะเติบโตน้อยลงเรื่อยๆ

          หากต้องการวิเคราะห์ว่า ถ้าเศรษฐกิจจีนเติบโตลดลงแล้วกระทบประเทศไทยอย่างไร เราก็จำเป็นต้องไปดูต่อว่าประเทศไทยเราส่งออกไปจีน ประมาณ 11% ของยอดส่งออกทั้งหมด  เราได้รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 29% จากรายได้นักท่องเที่ยวทั้งหมด

 

หลักสูตรการสอนที่ efinSchool   

โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

       Fund Flow กับ Asset allocation

      สัดส่วนที่พอดี Money Management 

      ปั้นพอร์ต ทำกำไร ด้วยหุ้น Big Cap  
      กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround