การใช้งาน Indicator Price Volume Trend (.PVT)
บนความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

 

Price and Volume Trend (PVT)
           มีลักษณะคล้ายกับ On Balance Volume (OBV) ซึ่งเป็นผลรวมของปริมาณการซื้อขาย แต่ค่า PVT จะเพิ่มและลดเฉพาะส่วนปริมาณการซื้อขายรายวัน โดยเพิ่มหรือลดจากราคาปิดของเมื่อวาน

การใช้ค่า PVT มีความแม่นยำในการแสดงการไหลของเงินเข้าและออกหุ้นได้ดีกว่าค่า OBV คือ ค่า PVT เมื่อราคาเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยจะเพิ่มเฉพาะส่วนเล็กๆของปริมาณเข้าไปในดัชนีค่า PVT เมื่อราคาเปลี่ยนมาก จะเพิ่มจำนวนของปริมาณมากๆเข้าไปในดัชนี

แต่ค่า OBV จะมีการเพิ่มปริมาณการซื้อขายเข้าไปในดัชนีเท่ากันไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคามากหรือน้อยเพียงใด ทำให้นักลงทุนจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าการใช้ค่า PVT มีความแม่นยำในการแสดงการไหลของเงินเข้าและออกหุ้นได้ดีกว่าค่า OBV

การคำนวณ

ค่า PVT คำนวณมาจากการคูณปริมาณการซื้อขายในวันกับเปอร์เซ็นต์ที่ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงและนำมาบวกเพิ่มกับผลรวมสะสมวิธีการใช้งาน
          1.เลือก Add Indicator to new Panel
          2.เลือกหมวด Index Indicator
          3.เลือก Price Volume Trend (.PVT)การประยุกต์ใช้

หลักการดู PVT คือ ดู Volume รวมเหมาะกับหุ้นที่มีสภาพคล่องไม่สม่ำเสมอ
                    ถ้าราคาปิด สูงกว่า แท่งก่อนหน้า จะนำเอา Volume ในวันนั้นไปบวกเพิ่มเป็นค่าสะสม เข้ากับเมื่อวาน หากราคาเพิ่มขึ้น พร้อมกับ Volume ที่เยอะค่า PVT ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะ
                    ถ้าราคาปิด ต่ำกว่า แท่งก่อนหน้า จะนำเอา Volume ในวันนั้นหักออกจากค่าสะสม ของเมื่อวาน หากราคาลงเยอะ พร้อมกับ Volume ที่น้อยค่า PVT ก็จะลดลงน้อย