สัดส่วนที่ควรเป็นในการลงทุนทุกประเภท
บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 

               ผมเชื่อว่าทุกคนที่เริ่มต้นลงทุนต้องมีคำถามคล้ายแบบนี้อยู่ในใจ ว่าควรลงทุนใน สินทรัพย์อะไรดี ลงทุนอย่างละเท่าไหร่บ้าง ซึ่งมันก็มีแนวคิดที่ใช้ได้กับนักลงทุนทุกคนอยู่ เพียงแต่ นักลงทุนทุกคนไม่จำเป็นลงทุนสินทรัพย์แบบเดียวกันก็ได้ ขอเพียงอยู่ภายใต้แนวคิดนี้เป็นพอครับ

               แนวคิดสำคัญในการ กำหนดสัดส่วนเงินในการลงทุน มีดังนี้
               1.เริ่มลงทุนจากเสี่ยงต่ำ ไปเสี่ยงสูง
               2.เริ่มลงทุนจากง่าย ไปยาก
               3.เงินควรอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำมาก และ ลดลงเรื่อยๆในสินทรัพย์เสี่ยงสูง

               แนวคิดนี้เกิดจากผมเข้าใจคำว่า ลงทุน เท่ากับ เสี่ยง เท่ากับ ไม่แน่นอน เท่ากับ เงินต้นมีโอกาสหายไป และการรักษาเงินต้นจะสำคัญมาก เพราะ ตราบเท่าที่ยังเหลือเงินต้นอยู่มาก โอกาสในการทำกำไรคืนก็จะมีอยู่มากตามไปด้วย เพราะ การลงทุน จะกำไรจากเงินต้น ถ้าเงินต้นเหลือน้อยก็ทำกำไรได้น้อย ดังนั้น เริ่มต้นจากทำอย่างไรไม่ให้แพ้ก่อน

               ดังนั้น ถ้าเราต้องการลงทุนเพื่อให้ เงินลงทุนนี้ เลี้ยงชีพเราในช่วงเกษียณอายุ เราก็คงไม่ต้องการให้เงินมันหายไปถูกไหมครับ ดังนั้น เราจึงควรนำเงินลงทุนเราเอาไว้ในที่ความเสี่ยงต่ำมากกว่าส่วนที่ความเสี่ยงสูงครับและเราจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่า เสี่ยงต่ำหรือเสี่ยงสูงนั้น ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
               ส่วนที่ 1 คือ สินทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงไม่เท่ากัน
               ส่วนที่ 2 คือ ความรู้ ความสามารถของตนเอง ในการลงทุน

               ซึ่งส่วนที่ 2 จะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในการลงทุนครับ เพราะ ถึงแม้สินทรัพย์ที่มันเสี่ยงต่ำ แต่เราขาดความรู้ ความสามารถ ก็สามารถทำให้มันเสี่ยงสูงได้ครับ ในทางตรงกันข้าม สินทรัพย์ที่ความเสี่ยงสูง ก็สามารถทำให้ความเสี่ยงลดลงด้วย ความรู้ความสามารถของผู้ลงทุนได้เช่นกันครับ เมื่อมาถึงตรงนี้เราก็จำเป็นต้องเข้าใจระดับความเสี่ยงให้มากขึ้นไปอีกครับ

               ระดับความเสี่ยงแบ่งกันตามระดับการคาดการณ์อนาคต จาก 2 ส่วนครับ
               1.จากประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนต้องใช้การคาดการณ์อนาคตมาก ก็ถือว่าเสี่ยงสูง ถ้าคาดการณ์อนาคตน้อยก็เสี่ยงต่ำ
               2.จากวิธีการลงทุน ถ้าวิธีการลงทุนต้องอาศัยการคาดการณ์อนาคตมาก ก็เสี่ยงสูง ถ้าคาดการณ์อนาคตน้อยก็เสี่ยงต่ำ


               แนวคิดนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานที่ผมแนะนำให้นำไปเป็นรากฐานในการกำหนดสัดส่วนในการลงทุนแต่ละท่านครับ