มือใหม่ มองแนวโน้มให้ขาด ด้วย Raff Regression

บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง

 

มือใหม่ มองแนวโน้มให้ขาด ด้วย Raff Regression
               ราคาหุ้นเวลาเคลื่อนไหวนั้น จะเคลื่อนไหวในรูปแบบของ zigzag หรือสลับขึ้นลงไปมา ยิ่งใน TimeFrame เล็กๆ การวิ่งสลับขึ้นลงไปมา หรือความผันผวนของราคาจะมีมาก จนบางครั้งเป็นการยากที่จะประเมินทิศทางหรือแนวโน้มของราคานั้น เป็นแนวโน้มอะไรกันแน่ แต่มีเครื่องมืออยู่ชิ้นหนึ่งที่พยายามจะลด noise ของราคา และประเมินทิศทางของราคานั้นออกมาเป็นกรอบของเส้นแนวโน้ม เราเรียกเครื่องมือนั้นว่า Raff Regression
               Raff Regression คิดค้นโดย Gilbert Raff หลักการคือใช้ Linear Regression ที่เป็นเครื่องมือทางสถิติ โดยนำราคาหุ้นในอดีตมาคาดการณ์ราคาหุ้นในอนาคต จากนั้นจึงนำค่า Low และ High ของแท่งเทียนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่นักลงทุนกำหนดมาคำนวณ สร้างเป็นเส้นขนาน 2 เส้น ที่มีระยะห่างจากเส้นแนวโน้ม Linear Regression ออกเท่าๆกัน เราเรียกเส้นขนานนั้นว่า Raff Regression Channel


               ภาพแสดง Raff Regression ที่ประกอบไปด้วย Regression Line และ Regression Channel


               Regression Line คือ เส้นแนวโน้มที่เป็นตัวแทนของราคาหุ้น จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่นักลงทุนให้ความสนใจ ดังนั้นในการใช้งานจริง นักลงทุนต้องกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดด้วยตนเอง ระบบจะคำนวณ Regression line และ Regression Channel ให้อัตโนมัติ

เกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขาย Raff Regression

ภาพแสดงเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายของ Raff Regression


               เกณฑ์ซื้อ : ซื้อเมื่อราคาเป็นแท่งเขียว บนเส้นแนวรับ regression channel เส้นล่าง
               เกณฑ์ stop loss : stop loss เมื่อราคาปิดหลุด regression channel เส้นล่าง

               เกณฑ์ขาย : ขายเมื่อราคาเป็นแท่งแดง บนเส้นแนวต้าน regression channel เส้นบน
               เกณฑ์ซื้อคืน : ซื้อคืนเมื่อราคาปิด break regression channel เส้นบนขึ้นไป

เกณฑ์ จุดเปลี่ยน Trend หรือจุดเปลี่ยนแนวโน้ม
               เมื่อราคาเคลื่อนไหวในกรอบของ Raff Regression Channel ราคาจะยังเคลื่อนที่เป็นแนวโน้มในกรอบนั้นต่อไป จนกว่าราคาจะ Break out ออก Channel ด้านบนหรือล่าง ซึ่งการ Break out จะทำให้เปลี่ยน Trend หรือเปลี่ยนแนวโน้มนั่นเอง
นักลงทุนท่านใด สนใจหลักสูตร หาหุ้นขึ้นแรง เน้นจุดเข้าที่ได้เปรียบ จุดออกที่มีนัยยะ เป้าหมายแม่นเป๊ะ แนะนำหลักสูตร Swing trade เรียนแบบ Online สอนโดยเซียนเทคนิเคิล อ.จิม จิณณะ สินส่ง ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://efinschool.efinancethai.com/online/swing_trading/


ภาพบรรยากาศ หลักสูตร swing trade