รันแนวโน้มสุดง่าย ด้วย RENKO
บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง


รันแนวโน้มสุดง่าย ด้วย RENKO

          Renko price หรือ Renko chart เป็นชาร์ตราคาที่ปรับขึ้นหรือลดลงต่อเนื่อง ลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบบริก (brick) หรือเหมือนก้อนอิฐ มาเรียงๆกันในแนวทะแยงมุมขึ้น (แนวโน้มขึ้น) หรือทะแยงมุมลง (แนวโน้มลง) เสน่ห์ของ RENKO ที่ไม่เหมือน Price ในรูปแบบอื่นๆก็คือ RENKO ไม่ได้อิง "มิติของเวลา" แต่อิงใน "มิติของ price" แทน 


การใช้งาน RENKO และการกำหนดพารามิเตอร์ หรือ box size

          1. คลิกขวาบนหน้าจอ เลือก chart properties
          2. เลือก Price style
          3. เลือก Renko
          4. เลือก Parameters กำหนดได้ตามต้องการ หรือใช้ค่า auto
          5. กด Apply


ยกตัวอย่างเช่น
          เราทราบกันดีว่า หากเราเปิดกราฟขึ้นมา เราจะพบแท่งเทียนร้อยเรียงกันอยู่ในกราฟ แท่งเทียนแต่ละแท่งก็ขึ้นกับ Timeframe ที่นักลงทุนเลือก เช่น หากเลือก Timeframe Day หนึ่งแท่งเทียนที่เห็นก็จะแทนด้วย 1 วัน เป็นต้น

            เกณฑ์การซื้อขาย
            brick เป็นสีเขียว ซื้อ หรือ Long
            brick เป็นสีแดง ขาย หรือ Short

            แต่ RENKO ต่างกัน 1 brick ของ RENKO ไม่จำเป็นต้องเป็น 1 วัน แต่ 1 brick ของ RENKO จะอิงกับขนาดของ box size ที่กำหนด เช่น หากเรากำหนด box size เป็น 10 และ brick ก้อนปัจจุบันเป็นสีเขียว แปลว่า ราคาต้อง "ขยับขึ้น" เกิน 10 จุด ถึงจะเกิด brick สีเขียวก้อนใหม่ขึ้นมา เช่นเดียวกัน หากราคา "ขยับลง" เกิน 10 จุด เทียบกับ brick ก่อนหน้า ก้อนใหม่ถึงจะเปลี่ยนสีเป็นแดง เป็นต้น


              Swing Trading คือเกณฑ์ซื้อทรงพลัง ที่ดักจับหุ้นขึ้นแรงของทุกค่าย แบบ realtime โดยเกณฑ์นี้จะสอนวิธีค้นหา หรือ scan เจอตั้งแต่วันแรกที่ติด จากนั้นให้มาวางกลยุทธ์ กำหนดจุด stop loss 3 แบบ เพื่อวางแผนเข้าลงทุนต่อไป Swing Trading Online : http://efinschool.efinancethai.com/online/swing_trading/index.html