พลิกฟ้าหาหุ้นกำไรโต
บทความโดย อ.ภัทรทร ช่อวิชิต

         นักลงทุนหลายท่านกังวลว่าในสภาวะเศรษฐกิจขาลงแบบนี้จะลงทุนอะไรดี โดยปกติแล้วจะมีหุ้นอยู่กลุ่มหนึ่งที่จะไม่สนใจตลาด จะลงจะขึ้นอย่างไร ฉันก็จะวิ่งขึ้น หุ้นกลุ่มนั้นคือหุ้นเติบโตนั่นเอง แต่ถ้าจะให้พลิกหุ้นดูทีละตัวก็จะเป็นการลำบาก บทความนี้จะสอนวิธีการใช้เครื่องมือ Total scan ของโปรแกรม efin stock pick up ในการหาหุ้นที่เติบโตสวนกระแสครับผม

การหาหุ้นกำไรโต

         จากการสังเกตของผมพบว่าปัจจัยพื้นฐานที่กระทบกับทิศทางราคามากที่สุดตัวหนึ่งคือ การเติบโตของกำไร ให้ตลาดตกต่ำอย่างไร หุ้นที่กำไรยังโตได้มักจะชนะตลาดเสมอ เครื่องมือ Total scan จะมีแทบ Analysis สามารถเลือกเงื่อนไขการกรองหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานได้ การเข้าเมนูง่ายๆเพียงกดปุ่ม Alt+4 จะเป็นการเรียก Templet Scan ขึ้นมา

          การตั้งค่าการกรองเราสามารถเลือกการเติบโตของกำไร ได้หลายแบบทั้ง (%QoQ) และ (%QoQy) ความแตกต่างคือ (%QoQ) จะเป็นการเปรียบเทียบกับไตรมาศที่แล้ว ส่วน (%QoQy) จะเป็นการเปรียบเทียบไตรมาศเดียวกันของปีที่แล้ว

          ผมจะชอบเลือกตัวแปร Net profit Growth (%QoQy) 1 Quarter ความหมายคือกำไรไตรมาศเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน 1 ไตรมาศ ที่เลือกเป็น (%QoQy) เนื่องจากเป็นการตัดผลกระทบทางด้านฤดูการออกไปได้ สมมติฐานคือหุ้นที่กำไรเติบโตได้ “มันต้องมีอะไร”

          เหตุที่เลือกหุ้นที่กำไรเพิ่งเติบโตไตรมาศแรก เนื่องจากถ้ากำไรที่โตเป็นการเติบโตจากธุรกิจปกติ อาจจะมาจากโครงการที่ได้ไปลงทุนไว้เริ่มทำกำไรได้เป็นไตรมาศแรก การที่เราซื้อตั้งแต่ต้นๆ ก็เหมือนเป็นคนแรกๆที่ซื้อหุ้นตัวนี้ ถ้าไตรมาศต่อไปกำไรของบริษัทยังเติบโตอยู่ หุ้นก็จะวิ่งแบบไม่บันยะบันยัง

          การวิเคราะห์ว่ากำไรของบริษัทโตขึ้นมาจากอะไร ถ้าเราไม่ชำนาญการอ่านงบการเงินที่เป็นตัวเลข ให้เข้าไปที่เมนู News ด้านบนเข้าไปค้นชื้อหุ้นที่ต้องการจะมีข่าวที่มาพร้อมกับการประกาศงบการเงินคือ ข่าวที่เขียนว่าคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

          นอกจากนั้นเราสามารถเข้าไปค้นหากำไรพิเศษได้จากงบกระแสเงินสด สามารถเข้าไปอ่านบทความได้ ที่นี่ ครับผม  

การประยุกต์เครื่องมือทาง Technical ร่วมตัดสินใจ

          ในรูปด้านบนจะเห็นว่าผมใส่ตัวแปร RSI อยู่ระหว่าง 50 – 70 เหตุผลที่เลือกการแสกนด้วยเงือนไขนี้เนื่องจากต้องการหุ้นที่มีแรงเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาบ้างแต่ราคาหุ้นยังวิ่งไม่แรงมากความหมายของ RSI ที่มากกว่า 50 แสดงว่าใน 14 วันที่ผ่านมาหุ้นเริ่มมีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย และ RSI ไม่เกิน 70 ความหมายคือ ราคาหุ้นยังวิ่งไม่แรงมาก แต่สำหรับผู้ที่ต้องการหุ้นที่กำลังวิ่งๆอยู่ก็ให้ปรับเงื่อนไขให้ RSI มากกว่า 70

          เทคนิคอย่างหนึ่งของ เครื่องมือ Total scan สามารถเรียงค่าได้ ถ้าเรากดเรียงค่า RSI จากมากไปน้อยก็จะได้หุ้นที่มีแรงซื้อเข้ามามาก อาจจะรอไม่นาน หรือถ้าอยากบันทึกเก็บไว้ผมจะชอบ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel เก็บไว้ วิธีการง่ายๆเพียงแค่คลิกขวาก็จะมีเมนู Export ออกมาให้เลือกสะดวกดี

เคล็ดลับการหาหุ้น Turnaround

          ตัวแปร Net profit Growth ยังมีอีกความสามารถหนึ่งที่คนยังไม่รู้คือ สามารถหาหุ้น  Turnaround ได้ด้วยเนื่องจากเครื่องมือนี้จะสแกนติดหุ้นที่ ขาดทุนลดลงมาด้วย วิธีการง่ายๆเพียงแค่ใส่ตัวแปร PE<1 เข้าไป ก็จะทำให้เครื่องมือสแกนมาเฉพาะหุ้นที่มีผลประกอบการขาดทุนออกมา

         บริษัทที่ผลประกอบการขาดทุน ในการพลิกฟื้นกิจการจะต้องใช้แรงอย่างมากในการแก้ไขปัญหา ถ้าบริษัทที่ขาดทุนลดลง แสดงว่าเหตุคือ กลยุทธ์ Turnaround เริ่มทำงานแล้ว เช่นการปรับโครงสร้างหนี้ การขายสินทรัพย์เดิมที่ไม่ทำกำไรทิ้ง การลงทุนในธุรกิจใหม่ การหาตลาดใหม่ๆ การลดต้นทุน โดยผลคือขาดทุนลดลงนั่นเอง ทำให้เราไม่ต้องรอนานเป็นปีกว่าบริษัทจะเริ่ม Turnaround

          เมื่อได้ชื่อหุ้นแล้วก็ต้องนำไปทำการบ้านต่อว่า หลังจากที่บริษัทกลับมาทำกำไรแล้วจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ามองแล้วบริษัทไม่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปซักพักเดียวก็ลง

          หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถหาหุ้นลงทุนได้อย่างมั่นใจมาขึ้น และสะดวกไม่ต้องเข้าไปหาหุ้นทุกตัวในตลาดว่าตัวไหนจะเติบโต