การ Scan หาหุ้น Laggard
บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง

การ Scan หาหุ้น Laggard

                    ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นแบบนี้ นักลงทุนจะเห็นว่า หุ้น BigCap ทยอยหมุนเวียนกันขึ้น หรือเปลี่ยนตัวเล่น จากตัวที่ขึ้นมามากๆ ก็จะเริ่มพัก ส่วนหุ้นที่ยังไม่ขึ้น แต่พื้นฐานดี ก็จะทยอยตามขึ้นมา ลักษณะของการขึ้นได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เราเรียกว่า Laggard

 

การ Scan หาหุ้นพื้นฐานดี แต่ Laggard สามารถทำได้ดังนี้

                    1. ตั้งสมมติฐานก่อนว่า เรากำลังจะหาหุ้นที่ Laggard เทียบกับ Set Index ในรอบกี่วัน

                    เช่น ถ้าสมมติว่า ในรอบ 30 วันที่ผ่านมานี้ Set index ขึ้นมา 4.6% เราก็ควรหาหุ้นที่ขึ้นได้น้อยกว่า 4.6% เป็นต้น (หมายเหตุ : Account ประเภท Free Account สามารถหาย้อนหลังได้แค่ 30 วัน หากนักลงทุนต้องการ Scan ได้ลึกกว่านี้ สามารถติดต่อที่ eFinancethai)

                    2. การพิจารณาหุ้นพื้นฐานดี สามารถใช้ F-Score ซึ่งเป็นตัวคัดกรองหุ้นพื้นฐานดีได้ โดยหุ้นที่มี F-Score > 6 ถือว่าพื้นฐานอยู่ในขั้นดี

 

เมื่อเราตั้งเงื่อนไขออกมาได้แบบนี้ เราก็ลงมือตั้งค่า

                   1. ไปที่ Tab Scan เลือก Total Scan
                   2. เลือก Condition
                   3. กด Clear
                   4. Group เลือกเป็น All Market/ SET50/ SETHD หรือตลาดที่นักลงทุนสนใจเป็นพิเศษได้
                   5. ที่ Tab Valuation เลือก %Price Up (Default 30 days) < 4.6
                   6. กด Add New Condition
                   7. ที่ Tab Fundamental เลือก F-Score >= 6 กด Add New Condition
                   8. กด Add New Condition
                   9. กด Add เพื่อตั้งชื่อ
                 10. กด SCAN

 

การดู F-Score

                    ที่ Tab Fundamental เลือก Analysis เลือก F-Score G-Score Analysis (หมายเหตุ : Account ประเภท Free Account สามารถดูได้แค่ F-Score หากนักลงทุนต้องการ Scan ได้ลึกกว่านี้ สามารถติดต่อที่ eFinancethai)

                    เท่านี้ นักลงทุนก็จะได้หุ้น Laggard ที่เคลื่อนไหวที่แย่กว่าตลาด และมีพื้นฐานที่ดี โดยในช่วงตลาดขาขึ้น หากมีการ Rotate กลุ่มเล่น แน่นอนว่า กลุ่มต่อๆไป ก็อาจจะเป็นหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นได้

                    ทั้งนี้ ขอให้นักลงทุนตระหนักไว้ด้วยว่า ในมุมของนักเทคนิเคิลแล้ว "เราจะซื้อเมื่อมีเกณฑ์ซื้อ" ดังนั้นแล้ว หุ้นที่ Scan ติดออกมานี้ จะเป็นแค่หุ้นในกลุ่ม Watch List โดยเราจะซื้อเมื่อมีเกณฑ์ซื้อเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น ประโยชน์ของการ Watch List หุ้นเอาไว้ก็คือ จะทำให้นักลงทุนวางแผนการเข้าซื้อ ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเกณฑ์ซื้อ อาจเป็นเกณฑ์สัญญาณกลับตัว ซึ่งจะมีราคาที่ได้เปรียบกว่า เกณฑ์ซื้อแบบ Follow เป็นต้น 

               

                    สำหรับนักลงทุนที่สนใจแนวคิดการเก็งกำไรอย่างเป็นระบบ วิธีการ Scan หาหุ้นที่ขึ้นแรง เกณฑ์ซื้อที่ทรงพลัง จุดเข้าที่ได้เปรียบ จุดออกที่มีนัยยะ ให้สมัครคอร์ส Swing Trade สอนโดย อ.จิณณะ สินส่ง ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ดูกราฟเป็น เห็นกำไร”