ค้นหาหุ้นแข็งแกร่ง เมื่อ SET ผันผวน

โดย อ.ธนสิทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข

 


 

ในช่วงที่ตลาดผันผวนจากสาเหตุปัจจัยต่างๆมากมาย ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ สิ่งที่ได้รับผลกระทบตามมาคือราคาหุ้น หุ้นหลายๆตัวราคาลงมาตามสภาวะอารมณ์ตลาด ในมุมมองผมหุ้นที่ดี แม้ตลาดลง พื้นฐานไม่เปลี่ยน ก็ยังเป็นหุ้นที่ดี และมันอาจจะเป็นโอกาสเพิ่มอีกด้วยที่เราจะหาหุ้นที่ราคาถูกลง มีพื้นฐานที่ดี และยังมีอนาคตที่สดใส

วันนี้ผมจึงอยากพามาค้นหาหุ้นที่ยังแข็งแกร่ง แม้ SET จะอยู่ในสภาวะผันผวนขึ้นๆ ลงๆ แบบนี้ก็ตาม

 

"เงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ในการค้นหาหุ้น"

 

Dividend > 0 หุ้นที่ดีและยังทำให้เรามีกระแสเงินสดเข้ามาอยู่เสมอ คือ หุ้นที่ยังจ่ายปันผล ซึ่งเงื่อนไขนี้ผมจะหาหุ้นที่ยังมีการจ่ายเงินปันผลอยู่ แต่ข้อควรระวังและต้องคอยหาข้อมูลอยู่เสมอ คือ บริษัทเหล่านั้นยังมีอนาคตที่สดใสอยู่หรือเปล่า เพราะเวลาเราประเมินเงินปันผลที่ได้ เรามักจะดูหุ้นที่จ่ายปันผลเยอะๆในอดีต ซึ่งอาจจะเป็นหลุมพลางได้ หากธุรกิจนั้นไม่สามารถเติบโตได้เท่าในอดีต

PE < PE Average 3 Years ค่าที่หลายๆ คนคุ้นเคย ที่คำนวณมาจาก ราคาหุ้นกับกำไรต่อหุ้น ที่สะท้อนถึงความถูกแพงของราคาหุ้นที่เทียบกับกำไรซึ่ง PE ของหุ้นหลายๆตัวมีความแตกต่างกัน หุ้นบางตัว PE อยู่ในช่วงต่ำกว่า10-20 เท่า คือถูก ขณะที่หุ้นบางตัว PE ไม่เคยลงมาต่ำกว่า 20 เท่าเลย ดังนั้น ผมจึงขอใช้ PE เทียบกับค่าเฉลี่ย PE ของตัวเขาเอง

DE <= 3 การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ แต่สำหรับธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีหนี้บ้าง เพื่อมีกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจรวมถึงนำเงินไปพัฒนาต่อยอดบริษัทให้มีศักยภาพมากขึ้น ติบโตสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี มีมากไปไม่ดีแน่ ก็จะทำให้ลำบากในการชำระหนี้เช่นกัน เพราะฉะนั้น มีได้ แต่ควรไม่มากเกินไป เงื่อนไขนี้ ผมจึงใช้ หนี้สินต่อทุน หรือ DE <= 3

Net profit Growth QoQY กำไรไตรมาสล่าสุดเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทที่เราจะลงทุนนั้นยังสามารถสร้างกำไรในการดำเนินธุรกิจได้ และที่ใช้แบบ QoQY หรือ กำไรไตรมาสล่าสุดเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากบางบริษัทจะมีช่วงHigh Season - Low Season คือจะได้รับงานหรือได้ยอดขายมากเป็นบางไตรมาส

%Net profit Growth QoQY เป็นการดูศักยภาพในการสร้างกำไรบริษัทคิดเทียบกับรายได้ ซึ่งนอกจากเงื่อนไขก่อนหน้า Net profit Growth QoQY ที่บริษัทสามารถทำกำไรเพิ่มได้แล้ว ในเงื่อนไขนี้ยังเจาะลึกเพิ่มไปอีกว่าบริษัทยังสามารถสร้างกำไรเทียบกับรายได้เพิ่มขึ้นด้วยอีกไหม

Avg Val5 > 1,000,000 เพิ่มเงื่อนไขคัดกรองหุ้นสภาพคล่อง หรือพูดง่ายๆก็คือ หุ้นตัวนั้นมีคนเข้าไปซื้อขายพอสมควรโดยมีมูลค่าซื้อขายมากกว่า 1ล้านบาท เพื่อให้มั่นใจว่าหากเราลงทุนซื้อหุ้นตัวนั้นไปสามารถขายออกได้

%Price Up In 30 Days > 0 เงื่อนไขสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของราคา โดยการหาหุ้นที่ในรอบ30 วัน ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง ยิ่งในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้ ราคามีการปรับตัวขึ้น ก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งในตัวเองพอสมควร

 

จากเงื่อนไขต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น เราสามารถนำมาใช้ในฟังก์ชัน Scan ใน efin Stock Pick Up ได้ เพื่อประหยัดเวลาที่จะค้นหาหุ้นเหล่านี้ ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ นักลงทุนสามารถปรับตามความเหมาะสม ตามสไตล์ของตัวเองได้เลยครับ

 

วิธีหาหุ้นด้วยฟังก์ชั่น Scan คลิกที่นี่