วิเคราะห์หุ้น Sector Bank

บทความ โดย อาจารย์ จิณณะ สินส่ง

 

 

 

          หุ้น Sector Bank หรือ กลุ่มธนาคาร เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวตามรอบเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจไม่ดี หนี้เสียจะเยอะ เศรษฐกิจดี กำไรก็จะมา เนื่องจากกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่มีการคำนวณงบการเงินยากที่สุด จึงขอแนะนำให้ดูอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ โดยไม่ต้องคำนวณเอง

 

 


อ้างอิงจากเว็บไซต์ fidelity.com และ investbcm.com

         เราพบว่ากลุ่ม Financial นั้นจะเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงต้นรอบของเศรษฐกิจ จากนั้นจะค่อยๆลดลง ดังนั้นในช่วงปลายๆวิกฤต หรือช่วงปลาย Recession เป็นช่วงที่ต้องเริ่มทยอยลงทุนในกลุ่มนี้  เนื่องจากธุรกิจหลักกลุ่มธนาคาร คือการยืมเงินคนอื่นมาแล้วมาปล่อยหนี้สินต่อ เพื่อกินส่วนต่างดอกเบี้ย ดังนั้นการวิเคราะห์กลุ่มธนาคาร แนะนำให้ใช้หลักการของ CAMELS

 

 

Capital Adequacy Ratio (CAR) : อัตราส่วนความเพียงพอของทุน (Capital Adequacy Ratio) หรือที่เรียกว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital to Risk Assets Ratio) คืออัตราส่วนของเงินกองทุนของธนาคารต่อความเสี่ยง หน่วยงานกำกับดูแลแห่งชาติติดตาม CAR ของธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดูดซับจำนวนเงินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายของทุน ยิ่งธนาคารมี CAR สูง ก็ยิ่งแสดงถึงความมั่นคงของธนาคารดังกล่าวในการรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

Asset Quality หมายถึง ความเป็นไปได้ที่สินทรัพย์ทำรายได้ของธนาคารจะยังคงสร้างกระแสเงินสดแก่ธนาคาร หรือพูดง่ายก็คือ คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อที่มีรายรับจากดอกเบี้ยรับ มีคุณภาพดีหรือไม่?

 

Management หรือการบริหารจัดการเงินให้สินเชื่อให้เติบโต หรือ Loan Growth, Asset Growth หรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องบริหารในส่วนของ ROA, ROE ไม่ให้เหวี่ยงเกินไป และอยู่ในอัตราสม่ำเสมอ

 

ในกลุ่มธนาคารนั้น เราจะใส่ใจค่า NIM หรือส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) โดย NIM เป็นเครื่องชี้ที่สะท้อนความสามารถในการหารายได้ของธนาคาร จากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยรับ และดอกเบี้ยจ่าย

องค์ประกอบที่สำคัญของดอกเบี้ยรับ คือ ปริมาณสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
องค์ประกอบที่สำคัญของดอกเบี้ยจ่าย เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ และเงินกู้ยืม

 

 

สุดท้ายให้พิจารณาอัตราส่วนของ เงินให้สินเชื่อ/เงินรับฝาก หรือ Liquidity เพื่อดูธนาคารนั้นได้นำเงินฝากไปปล่อยกู้ในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งตัวเลขพวกนี้จะถูกควบคุมขั้นต้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับตัวเลขอัตราส่วนทั้งหมดนั้น สามารถอ่านได้จากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ ซึ่ง efin ได้ Provide ให้กับนักลงทุน โดยสามารถกดได้ตามภาพ

 

 !!! สมัครทดลองใช้เครื่องมือ efin StockPickUp ฟรี !!!!
สมัครคลิกที่นี่ >> http://bit.ly/2HFS6Jx

 

หลักสูตรการสอนที่ efinSchool   

โดย อ.จิณณะ สินส่ง

          Workshop แกะรอยคลื่น Elliott wave 
          Hybrid Trading System
          Swing Trading
         หลักสูตรทั้งหมด