การใช้งาน Indicator Simple Moving Average Smooth (.smav_smooth)
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

 

Simple Moving Average Smooth (.smav_smooth)เป็นIndicatorในกลุ่มของเส้นค่าเฉลี่ย ที่มีการคำนวณแบบ Simple Moving Average คือการนำราคาปิดหารด้วยจำนวนแท่ง แต่Indicatorนี้มีการเพิ่มความราบเรียบ โดยกำหนดให้ใช้ Period = 2 x (n-1) ทำให้ค่ามีความ Smooth มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ Indicator ที่มีความ Smooth เกิดขึ้นเพื่อพยามลดความเหวี่ยงตัวของเส้นค่าเฉลี่ย อันทำให้เกิดการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดไปจากข้อเท็จจริง ค่าที่นิยมใช้สำหรับ Simple Moving Average Smooth คือช่วง Period = 35

วิธีการใช้งาน
เลือก Add Indicator to active Panel
เลือกหมวด Moving Average Indicator
เลือก Simple Moving Average Smooth (.smav_smooth)

การประยุกต์การใช้งาน

รูปแบบที่ 1
การตั้งค่า
คลิกขวาที่กราฟเลือก Indicator Properties
ปรับ Period เป็น 35เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น Simple Moving Average Smooth เป็นแนวโน้มขาขึ้น
เมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น Simple Moving Average Smooth เป็นแนวโน้มขาลง

รูปแบบที่ 2
การตั้งค่า
ปรับค่าเพิ่มเติมให้เส้นแสดง จุดUp และจุดDown
คลิกขวาที่กราฟเลือก Indicator Properties
ปรับรูปแบบการแสดงผล UpDownเมื่อราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้น กำหนดให้เส้นสีฟ้าเป็นแนวรับ
เมื่อราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเป็นแนวโน้มขาลง กำหนดให้เส้นสีแดงเป็นแนวต้าน