เลือกหุ้น 3 นาที กับ efin StockPickUp

บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

 

 

1.ดูความสามารถในการทำกำไร


          ธุรกิจที่ทำกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขั้น จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ หรือการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลง หรืออาจเกิดขึ้นพร้อมๆกัน แต่ข้อควรระวังคือกำไรที่เพิ่มขึ้นควรเพิ่มขึ้นแบบสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ไม่ใช่การเพิ่มแบบชั่วคราว พุ่งขึ้นทีเดียวแล้วหายไปเลย รายการแบบนี้อาจเกิดจากการขายสินทรัพย์เป็นกำไรพิเศษ ที่ไม่ได้มาจากการทำธุรกิจหลัก

เงื่อนไข Scan
          Netprofit Growth(%QoQ) 1 Quarter: หุ้นมีกำไรเติบโตขึ้นแบบ QoQ
          Netprofit Growth(%QoQY) 1 Quarter: หุ้นมีกำไรเติบโตขึ้นแบบ QoQy

 
2.ตรวจเช็คสภาพคล่องในงบการเงินผ่าน F Score


         F Score เครื่องมือนี้ช่วยให้นักลงทุน คัดกรองจุดอ่อนทางงบการเงิน 9 เกณฑ์การจัดอันดับพื้นฐานการคิดคะแนน ถ้าหัวข้อไหนผ่านให้ 1 แต้ม ไม่ผ่านให้ 0 แล้วนำคะแนนมารวมกัน ข้อควรระวังนักลงทุนควรตรวจสอบว่า F Score ในหัวข้อ GPM UP ผ่านหรือไม่ หากไม่ผ่านแต่มีคะแนนสูงให้ตรวจสอบงบการเงินอย่างละเอียด

เงื่อนไข Scan

          F-Score > 4

3.ตรวจสอบถูกแพง ผ่าน PE กับ PE Sector


          หุ้นแต่ละตัวจะมี PE เหมาะสมไม่เหมือนกัน หุ้นที่ตลาดมีความคาดหวังการเติบโตสูง มักจะให้ PE แพง ในขณะที่หุ้นที่ตลาดคาดหวังการเติบโตต่ำ หรือกำไรผันผวน PE เหมาะสมมักจะต่ำ ดังนั้นสามารถเปรียบเทียบ PE ของตัวหุ้นกับ PE Sector เพื่อหาค่า PE ที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเดียวกัน
พิจารณาในกราฟเทคนิค
          ใส่ Indicator PE โดยพิม .PE
          ใส่ Indicator Expect Price P/E (SECTOR) โดยพิม .EXPE_ SECTOR
หรือเปิดฟังก์ชั่น Stock Focus เลือก หัวข้อสถิติหลักทรัพย์

 4.เช็คราคาหุ้นหาจังหวะแนวโน้มขาขึ้น

          กราฟราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นทั้ง Week และ Day เพื่อยืนยันถึงเวลาที่เหมาะสม
เมื่อVขวาสูงกว่าVซ้าย และAขวาสูงกว่าAซ้าย ให้น้ำหนักกราฟ Week มากกว่ากราฟ Day
พิจารณาในกราฟเทคนิค
          ใส่ Indicator ZIGZAG โดยพิม . ZIGZAG ใน Time Frame Week ใช้ค่า 5
          ใส่ Indicator ZIGZAG โดยพิม . ZIGZAG ใน Time Frame Day ใช้ค่า 1.5


สรุป
          1.เลือกหุ้นกำไรเติบโตและงบการเงินดีด้วยการ Scan
                    Netprofit Growth(%QoQ) 1 Quarter
                    Netprofit Growth(%QoQY) 1 Quarter
         
2.คะแนน F-Score > 4
          3.เปิดฟังก์ชั่น Stock Focus เลือก หัวข้อสถิติหลักทรัพย์ เพื่อเปรียบเทียบค่าPE โดย  PE < PE Sector        
          4.เปิดกราฟ เพื่อพิจารณาแนวโน้มของราคาหุ้น
                    Time Frame Week ใช้ ZIGZAG ค่า 5
                    Time Frame Day ใช้ ZIGZAG ค่า 1.5

          นักลงทุนสามารถเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ efin Stock Pickup ได้ที่ efinSchool
ทุกวันพุธ เวลา 10.00-16.00 น. ดูรายละเอียดตารางคอร์สเรียน คลิกที่นี่