ระเบิดพลังความเป็น trader ในตัวคุณ (ตอนที่ 4) บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง

การตั้ง Alert ในพอร์ตเรา และหุ้นที่เรากำลัง Watch List บน PC อย่างง่าย

ในมุมของเทรดเดอร์นั้น เมื่อมีหุ้นใน port หรือตัวที่กำลัง watch list อยู่จำนวนหนึ่ง นักลงทุนสามารถตั้ง alert ในโปรแกรมของ efin trade plus บน PC ได้ โดยที่ไปที่

1. Icon รูปกระดิ่ง

2. Efin trade plus จะขึ้นหน้าต่าง Popup ให้ตามภาพด้านล่าง

          2.1 Enable/ Sound Alert/ Auto Popup

               Enable: check box นี้เพื่อให้ระบบ ส่งเตือนเมื่อเข้าเงื่อนไข ถ้าต้องการปิด alert ให้เอา box นี้ออก

               Sound Alert: check box นี้เพื่อให้ระบบส่งเสียงเตือนเมื่อเข้าเงื่อนไข

               Auto Popup: check box นี้เพื่อให้ระบบ popup หน้าต่างเตือนบนหน้าจอ PC เมื่อเข้าเงื่อนไข

          2.2 Symbol เลือกชื่อหุ้นที่ต้องการให้แจ้งเตือน

          2.3 Field มีให้เลือก

               Last Price: ราคาล่าสุด หรือราคา ณ ปัจจุบัน

               %Change: ราคาเปลี่ยนแปลงกี่ % เทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า

          2.4 Operator มีให้เลือก

                >= มากกว่าหรือเท่ากับ

                <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ

          2.5 Value ใส่ราคาที่ต้องการให้เข้าเงื่อนไขแจ้งเตือน

          2.6 Update กดปุ่มนี้เพื่อ Update เข้าระบบแจ้งเตือน

          2.7 Close กดปุ่มนี้เพื่อต้องการปิดหน้าต่างนี้

3. ตัวอย่าง ต้องการตั้งหุ้น watch list ไว้ว่า ถ้า PTT ราคาลงมาที่ 200 บาทหรือต่ำกว่า ให้ช่วยแจ้งเตือนด้วย นักลงทุนสามารถตั้งคำสั่งดังนี้

          3.1 Symbol: PTT

          3.2 Field: Last Price

          3.3 Operator: <=

          3.4 Value: 200

          3.5 จากนั้นกด Update

4. หากราคา PTT ลงมาถึง 200 บาท หรือต่ำกว่า ระบบก็จะแจ้งเตือน นลท. ตามภาพด้านล่าง

          เท่านี้ นลท. ก็จะสามารถ monitor หุ้นที่อยู่ใน port หรือหุ้นที่กำลัง watch list ได้ดีขึ้น ไว้คราวหน้า ผมจะสอนเรื่องการตั้งการแจ้งเตือนบนมือถือให้ เผื่อว่า นลท. อยู่ข้างนอกบ้าน ติดภารกิจ หรือติดประชุม ก็จะสามารถรับรู้สถานการณ์ได้ทันท่วงที